I kø for å sikre seg realfagsjenter

Jentene utgjør bare en tredjedel av studentene på realfag. Andelen har stått stille de siste ti årene.