24. april gjennomførte Mattilsynet uanmeldte inspeksjoner på 40 serveringssteder i Bergen. Syv fikk karakteren meget bra, 18 bra og 15 mindre bra.

Se karakterlisten nederst

Får frist

Ingen steder ble stengt, men nesten halvparten må følge opp påviste brudd innen en gitt frist.

— Vi er fornøyd med at ingen hadde så alvorlige avvik at de ble stengt. Likevel viser kampanjen at mange ikke har gode nok hygieniske rutiner. Hele 15 steder får pålegg om tiltak. Avvik som gikk igjen, gjaldt dårlig renhold og orden, sier førsteinspektør Irmelin Hansen Grini.

Fra stengt til bra

Mattilsynet sjekket renhold og orden, temperatur, lagring og håndtering av matvarer, personlig hygiene og skadedyrkontroll.

I fjor sommer fikk tre steder karakteren dårlig i en liknende kontroll. Taste of Indian i Marken ble stengt umiddelbart.

Denne gangen oppnådde de karakteren bra.

— Det er en kjempeforbedring. Det viser at de har tatt tak i ting, sier seniorinspektør Margrethe Wold til BT.

- Er resultatene bedre denne gangen?

— Det er vanskelig å sammenlikne. Det har noe med hvilke steder man plukker ut. Men totalt sett har vi hatt flere stenginger det siste halve året, sier Wold.

Både i 2012 og 2013 fattet Mattilsynet i Bergen og omegn ti vedtak om stenging. Per 2. april i år har de allerede stengt 11 steder.