Les også:

Hydro gjør helomvending i synet på investeringer i Norge. Etter å ha analysert det nordiske kraftmarkedet til 2030 sender selskapet ut helt nye signaler: Døren er på gløtt for å utvide produksjonen i Norge.

— Om 15-20 år vil Norge og Norden bli et av verdens beste steder for å drive aluminiumsproduksjon, sier prosjektleder Bjørn Kjetil Mauritzen i Hydro. Han har ledet arbeidet med kraftanalysen.

Hydros konsernsjef følger opp:

  • Det er spesielt hyggelig at Norge står foran en periode der det igjen blir mulig å satse på aluminiumsproduksjon, sier Svein Richard Brandtzæg.

På en presentasjon den 23. juni satt og sto Hydro-folkene i kø for å fortelle om hvor gunstig det ser ut i det nordiske kraftmarkedet mot 2020 og 2030, sett fra Hydros ståsted. Det er én ting som teller: Kraft som koster det samme som konkurrentene ute i verden betaler.

Dette er helt andre toner enn det som kom fra den forrige konsernsjefen, Eivind Reiten.

  • Hvis du tenkte deg at man skulle bygge et aluminiumsverk i dag helt fra grunnen av, så ville ikke Norge ha mulighet til å være konkurransedyktig, sa han til Aftenposten 10. februar 2007.

Aftenposten skrev fredag at Hydro regner med stort kraftoverskudd i Norge og Norden de neste 10-20 årene. I Norden vil produksjonen av kraft øke med et kvantum som tilsvarer halvparten av dagens produksjon i kraftrike Norge.

Ordningen med grønne sertifikater bidrar vesentlig til dette. Loven passerte Kongen i statsråd forrige fredag. Den pålegger norske forbrukere å betale mye av kostnadene for investeringer i ny fornybar kraftproduksjon. Ordningen blir felles for Norge og Sverige.

Den nye produksjonen vil presse prisene nedover. Det er bra for Hydro, fordi industrien er fritatt for å betale for å bygge ut den nye fornybare kraften.

Men gulrøtter kommer sjelden uten en pisk i den andre hånden. For at Hydro skal gjøre noe som gleder norske politikere på lang sikt, må det skje to ting på kort sikt:

  • EU må komme frem til ordninger som fritar aluminiumsindustrien for kostnadene ved EUs klimakvoter. Hydro anslår at rundt en tredjedel av dagens kraftpris er en konsekvens av klimakravene. Norge må deretter innføre EU-ordningen.
  • Når dette er i orden, trenger Hydro ny kraftkontrakt til aluminiumsverket på Husnes fra 2013. I tillegg må kraftkontrakter som tilsvarer drøyt 40 prosent av selskapets forbruk fornyes fra 2020.Brandtzæg sier det er sentralt å avklare viktige rammevilkår og komme seg gjennom årene frem til 2020. Med klimaordninger på plass som fritar Hydro for ekstra byrder, vil trolig nye kraftkontrakter også falle på plass.Det er veldig viktig å komme seg gjennom de nærmeste årene. Hvis vi gjør det, så vil Norge bli et veldig gunstig land for å drive aluminiumsproduksjon, sier Brandtzæg.
  • Hydro regner med at EU og andre aktuelle produsentland innen 2030 har på plass ordninger som hindrer såkalt karbonlekkasje.

— Det kan være ulike ordninger i ulike land og regioner, men det viktige er at konkurransevilkårene er like. EU jobber nå med ordninger som skal hindre at europeisk aluminiumsindustri blir utkonkurrert og erstattet av mer forurensende aluminiumsproduksjon andre steder i verden, sier Mauritzen.