Regjeringen foreslår å øke vrakpanten med 500 kroner, til 3000 kroner. Vrakpanten skal gi økonomisk motivasjon til å levere utrangerte kjøretøy til godkjente biloppsamlere.

Regjeringen har økt vrakpanten to år på rad, både i 2013 og 2013, med 500 kroner hver gang.

Over 55.000 biler ble levert inn til vraking i årets første tre måneder. Dette er en økning på nesten 20 prosent fra samme periode i fjor, viste tall i april. En av forklaringene skal være den økte vrakpanten, som nå altså øker ytterligere.

Billigere hybridbiler

Regjeringen foreslår også å øke vektfradraget i engangsavgiften for ladbare hybridbiler. Alle hybridbiler har nå et fradrag i vekten på 10 prosent.

Ladbare hybridbiler har større og tyngre batterier enn vanlige hybridbiler.

— Regjeringen har ambisiøse mål for CO2- utslippene for nye biler. For å motivere til valg av slike biler foreslår vi nå at dette fradraget økes fra 10 prosent til 15 prosent, heter det i argumentasjonen for for avgiftsreduksjonen.

Kan gå på strøm

Ladbare hybridbiler kalles også plug-in hybrid. I tillegg til at batteriene lades av bilens generator, kan de lades fra strømnettet.

Det betyr at den ladbare hybriden ved kortere turer kan kjøres uten at forbrenningsmotoren starter.

Økningen i vrakpanten antas å øke utbetalingene av vrakpant med 32,5 millioner kroner i 2013, som utgjør 65 millioner kroner for et helt år.

Økningen i utbetalinger motsvares av økningen i vrakpantavgiften med 400 kroner fra 1. juli 2013. Det er en avgift som betales på nye biler. Forslaget fører dermed ikke til økte utgifter for staten.

Les regjeringens begrunnelse for revidert budsjett her.