I løpet av noen år må det bygges et nytt stort gjenvinningsanlegg i Bergen sentrum eller i Åsane.

BIR har utredet muligheten for å bygge ut anlegget i Møllendalsveien, men har forkastet det alternativet. I dette området vil det bli økt boligbygging og det er planer for utvidelse av kirkegården.

Anlegget i Salhusvegen i Åsane er både for lite og for umoderne. Det vil også trolig komme i konflikt med den planlagte Nyborgtunnelen, fra Nyborg til Norhordlandsbrua.

Boss fra 60 — 70.000

I dag har BIR-anlegget på Espehaugen 90.000 kunder i året. Anleggene i Møllendalsveien og Salhusvegen har til sammen mellom 60.000 og 70.000 kunder i året.

— Vi ønsker å bygge et helt moderne gjenvinningsanlegg som skal dekke Bergen sentrum og Åsane, og det begynner å haste, sier daglig leder Ove-Henning Bjørsvik i BIR-Privat til bt.no.

For noen år siden ønsket BIR å bygge et nytt gjenvinningsanlegg på Hylkje i Åsane. Planene ble skrinlagt av politikerne etter mellom annet naboprotester.

— Har dere konkrete planer om hvor det nye anlegget skal plasseres?

— Nei, vi har fått gjort en utredning av mulige alternativer, på strekningen mellom Bergen sentrum mot Åsane. Dette skal vi diskutere i styremøter i slutten av oktober, sier Bjørsvik.

Bt.no kjenner til at BIR vurderte området ved det gamle Gilde-anlegget i Eidsvåg som et alternativ. Den tomten er nå solgt til andre.

Alternativ plassering mellom Eidsvåg og Nyborg, langs Salhusvegen eller i Haukås-området i Åsane, kan også være mulig.

Bygge anlegg i fjellet?

— Vi snakker om et anlegg på rundt 30 mål, som må ha god tilkomst. Å finne et slikt område i friluft er en utfordring for oss, vi vil derfor også vurdere å bygge den inn i fjellet, sier Bjørsvik.

På Haukeland Universitetssjukehus har de sin egen miljøstasjon inne i fjellet.

- Naboer protesterte mot planene om anlegget på Hylkje. Frykter du protester mot et nytt anlegg?

— Det er nok noen som tenker på det gamle anlegget i Rådalen, men et moderne gjenvinningsanlegg er noe helt annet. Vi snakker om innlevering av grovavfall, det skal ikke leveres matavfall der, sier Bjørsvik.

Mobilt i sentrum?

Bjørsvik ser det ikke som problematisk for dem som har ryddet kjelleren og fått sakene på en henger. De kan godt kjøre noen kilometer. Problemene er for de som ikke har bil og som bor i sentrum. Hvordan skal de blii kvitt grovavfallet sitt?

— Vi har veldig god erfaringer med innsamling av farlig avfall. Det er biler kjører rundt og samler inn dette avfallet på bestemte dager, omtrent som en gammel fiskebil. En mulighet er å kjøre rundt og samle inn grovavfall i sentrumsområdene på samme måte, sier Bjørsvik.

Først klart etter 2015

Litt frem i tid har BIR et ønske om fellesløsninger i samarbeid med fjellvar om et anlegg mellom Loddefjord og Sartor senter for Bergen Vest. Tilsvarende ønsker BIR å få til et samarbeid med NGIR om et anlegg nær Knarvik i Lindås kommune.

— Det som haster for oss nå er, i samarbeid med Bergen kommune, å finne et egnet område der et nytt anlegg for Bergen og Åsane kan plasseres. Dette anlegget vil trolig ikke være ferdig før i perioden 2015 til 2020, sier Bjørsvik.

Har du tanker om hvor et nytt gjenvinningsanlegg bør bygges?