Volumet av olje og gass som Statoil løftet opp, ble redusert med tolv prosent i første kvartal, sammenlignet med fjorårets første tre måneder. Den bokførte produksjonen sank med åtte prosent.

Likevel skuffet selskapet inn penger. Driftsresultatet ble 50,7 milliarder kroner, en økning fra 39,6 milliarder i samme kvartal i fjor.

Høyere pris

Resultatet er sterkt påvirket av en høy pris på olje og gass, en prisoppgang som samtlige bileiere har merket ved pumpene. Statoil rapporterer om en 33 prosents prisøkning for olje og 20 prosents økning i gassprisene.

— I første kvartal 2011 leverte vi gode økonomiske resultater, og vi nådde viktige industrielle milepæler. Gjennom Skrugard-funnet og nye lisenstildelinger i Barentshavet tar vi nye skritt for å utvide de industrielle perspektivene i nord, meddeler Statoils konsernsjef Helge Lund i en melding til Oslo Børs.

Statoil regner med at egenproduksjonen i år vil ligge omtrent på samme nivå som i fjor, eller litt lavere. Neste år regner selskapet med at egenproduksjonen øker med tre prosent.

Barents-spenning

Det knyttes stor spenning til Skrugard-funnet i Barentshavet som Statoil rapporterte 1. april. Ifølge Oljedirektoratet er Skrugard det største funnet på norsk sokkel på mange år.

9. april startet Statoil også boring på Peregrino-feltet i havet utenfor Brasil, et felt som Statoil tror skal gi selskapet store inntekter i årene som kommer.

Resultat 1. kvartal, Statoil
(Tall i mill.kr.) 1.kv. 2011 1.kv. 2010
Driftsinntekter 151.600 129.715
Driftsresultat 50.719 39.583
Resultat før skatt 50.255 37.899