Og forbruket øker. Det siste tiåret, fra 1999 til 2009, har mengden sjokolade hver og en av oss spiser økt med ganske nøyaktig ett kilo, fra 8,5 til 9,5 kilo.

Det viser statistikk fra Norske Sjokoladefabrikkers Forening.

Men selv om vi koser oss som før med det brune godteriet, går det samlete sukkerforbruket i befolkningen ned.

Tall fra Sosial— og Helsedirektoratet viser at gjennomsnittlig sukkerforbruk, inkludert glukose og honning, var på 32,9 kilo i året pr. innbygger i 2008. Ti år før var forbruket 10,9 kilo større.

Totalt spiste det norske folk 45.893 tonn sjokolade i fjor. Ti år før spiste vi 37.792 tonn sjokolade. Forbruket fremkommer ved å slå sammen norsk produksjon og import og trekke fra eksport fra norske sjokoladeprodusenter.

Av norske sjokoladefabrikkers produksjon på 31.728 tonn i året, går 4711 tonn til eksport, mens importen utgjør 31.728 kilo i året.

Grensehandelen er ikke med i statistikken. Undersøkelser tyder på at nordmenn handler sjokolade- og sukkervarer i Sverige tilsvarende åtte prosent av totalforbruket i Norge. De norske avgiftene på sjokolade- og sukkervarer hever varenes pris med 15-20 prosent til forbruker.

— Nordmenn ligger helt i verdenstoppen i forbruk av sjokolade. Faktisk er det bare i Tyskland, Romania, Storbritannia og Sveits de spiser mer sjokolade enn i Norge, forteller Dag Kjetil Øyna, daglig leder i Norske Sjokoladefabrikkers Forening.

- Hvordan forklarer du det?

— En sterkt medvirkende faktor er nok den lange norske vinteren. Du spiser mer sjokolade når det er kaldt enn når det er varmt.

At det samlete sukkerforbruket har gått ned, forklarer han med dels at vi drikker mindre søt saft og sukkerholdig brus enn før. I tillegg spiser vi mindre sukker gjennom desserter og kaker enn det som var vanlig for noen år siden.

— Samlet er sukkerforbruket i Norge pr. innbygger nå lavere enn på 1950-tallet, og det er ganske imponerende, sier Øyna.