Sjefanalytiker Erik Bruce, Nordea Markets

— Bankene har reagerte litt forskjellig på de siste økningene fra Norges Bank. Derfor er det mer kinkig enn normalt å tippe. Vi tror styringsrenten øker med 0,75 prosentpoeng dette året, og at bankenes boliglånsrenter kanskje øker litt mer. Jeg tror gjennomsnittlig rente om et år har økt til rundt fire prosent.

Seniorøkonom Kyrre Aamdal, DnB NOR Markets

— I våre prognoser for renten fremover ligger vi lavere enn mange andre, også lavere enn hva markedet priser inn. Vi tror ikke på mer renteøkning fra sentralbankene i de store landene i år. Med en sterk krone begrenser det rommet for rentehevninger her hjemme. Vi tror pengemarkedsrenten øker fra ca. 2,20 i dag til 2,50 prosent ved utgangen av året. Jeg tror boliglånsrenten øker litt mer, trolig 0,4 prosentpoeng.

Makroøkonom Shakeb Syed, Handelsbanken

— Vår prognose er at styringsrenten øker fra 1,75 nå til 2,5 prosent ved inngangen til neste år. Vi tror pengemarkedsrenten øker omtrent like mye, fra 2,2 nå til rundt tre prosent, altså en økning på 0,8 prosentpoeng. Vi tror boliglånsrenten øker tilsvarende, men noe mer for låntakere med lite egenkapital.

Partner Gunnar Torgersen, Holbergfondene

— Vi er litt kjedelige på det området. Vi følger Norges Bank, og lager ikke egen renteprognose. Det mest sannsynlige er å ta utgangspunkt i Norges Banks rentebane. Det tilsier en styringsrente på 2,75 om ett år, altså ett prosentpoeng opp. Det gir en boliglånsrente på ca. fire prosent. Men historien viser at verken vi eller Norges Bank er særlig flink til å spå om dette. Vi bør være forberedt på å bli sjokkert også dette året.