Det er 67 millioner kroner mer enn i samme periode i fjor. Hurtigruten har hatt store økonomisk problemer, og i år måtte selskapet nedbemanne med 200 ansatte. Tredje kvartal har vært preget av en omfattende omstillingsprosess.

— Faren er over for Hurtigruten. De som trodde at selskapet ville gå over ende, vil ikke se det. Men det er fortsatt et godt stykke igjen til at vi klarer gode resultater uten langtidsutleie på skip, sier administrerende direktør Olav Fjell ved resultatframleggelsen.

Hittil i år leverer Hurtigruten et overskudd før skatt på 151 millioner kroner, mot et underskudd på 126 millioner kroner i fjor.

Framgangen forklares med lavere kostnader til drivstoff, mannskap og renter, samt utleie av MS NordNorge.

Hurtigruten har fraktet passasjerer og gods i 116 år, og skipene er et kjent og populært syn langs norskekysten.