Mange har allereie motteke sjølvmeldinga si, men i dag skal ho vera tilgjengeleg for alle.

For rundt 2,5 millionar nordmenn vil det vera gledeleg lesnad, men for mellom 600 000 og 700 000 personar er tala noko dystrare.

I snitt vil kvar av desse få ein baksmell på 19 000 kroner. For dei som har skatt til gode, ligg utbetalinga på drøye 12 000 kroner i snitt, opplyser Hans Christian Holte, direktør i Skattedirektoratet til NRK.

Papir = oppgjer i august

— Sjekk alle opplysingane dine nøye, at dei er korrekte og fullstendige slik at du ikkje betalar for mykje skatt, seier Trude Husevåg, rettleiingsdirektør i Skatt vest.

Skatteetaten oppmodar folk til å levera sjølvmeldinga elektronisk. Leverer du på papir vil du tidlegast få skatteoppgjeret i august.

For lønstakarar og pensjonistar er fristen for å levera sjølvmeldinga 30. april. Næringsdrivande har frist til 31. mai.

Kalkulatorar for frådrag

I Hordaland får totalt 320 576 lønstakarar og pensjonistar og 22 256 næringsdrivande oppgåva si over inntekt, utgift, formue og gjeld.

— Det er ikkje alle frådrag som er utfylte på førehand, så legg til eventuelle frådrag du har rett på, seier Husevåg.

Nytt av året er to nye reiskapar for frådrag som skal gjera det heile enklare - ein eigen pendlarvegvisar og kalkulator for reisefrådag. Har du ikkje endringar treng du ikkje å levera sjølvmeldinga i det heile.