— Vi har bare en klode og vi har ikke noe annet valg enn at alle må være med på å bidra til å senke utslippene. På mange måter er dette en global dugnad, og da må alle, du og jeg, bedrifter og stater, tenke gjennom hvordan vi kan bidra i en slik dugnad, forteller en målrettet Elisabeth Grieg til bt.no.

Kollektivt løft

I et brev titulert til norsk næringsliv er hun en av tre næringslivsprofiler som maner til kamp mot klimatrusselen. Med på laget er tidligere værdame og meteorolog Siri Kalvig, og den profilerte investoren Jens-Ulltveit Moe. Kalvig er i dag partner i StormGeo AS og alle de tre står som avsendere i brevet.

— Med en bevissthet hos alle vil det være lettere å gjennomføre en kollektiv dugnad. Man kan ikke redde verden alene, men man kan alltid gjøre noe, sier Grieg, som i dag er styreleder i Grieg Star, den maritime delen som eies og drives av familieselskapet Grieg Gruppen i Bergen.

Klimaprosjekt

Anledningen er lanseringen av 2°C, et kommunikasjonsprosjekt utgitt av Norsk Klimastiftelse (se fakta). Ifølge deres nettsted tograder.no har Klimastiftelsen sammen med Bjerknessenteret et “felles mål om å formidle vitenskapens resultater og budskap på en lettfattelig måte, men med den nødvendige faglige soliditet og styrke”.

I brevet fronter de tre profilene utsagn som at klimaendringene vil «endre betingelsene for næringsvirksomhet» og at «utviklingen av klimariktige løsninger representerer også store muligheter».

— Selv har vi samarbeidet med fem andre rederier i flere år. I det ligger det en erkjennelse om at vi står sterkere sammen og fortere finner frem til de gode løsningene mot klimautfordringene. Ved å senke energiutslippet, senker vi også kostnadene på energi. Totalt går dermed kostnadsnivået ned og det blir en vinn-vinn situasjon for alle, forteller Grieg.

- Alle må løfte lasset

I over 125 år har Grieg Gruppen oppnådd stor suksess innen skipsmegling, men etter hvert også innen shipping, maritim service og fiskeoppdrett. Til enhver tid prøver virksomheten å definere hvordan de på best mulig måte kan senke egne utslipp, forteller styrelederen.

Alt i fra nye løsninger som en ansatt kommer på, til store utviklingsprosjekter med ønske om revolusjonære endringer. De største prosjektene handler om å få ned energiforbruket gjennom bedre tekniske løsninger, smartere seilingsmønstre og mest mulig optimalt forhold mellom fart og forbruk.

— For eksempel, når vi bygger nye skip i dag, så er både motor og skrog designet på en mye mer energieffektiv måte enn tidligere. Det stilles strengere krav til alle typer av farlige utslipp til luft og vann fra både nasjonale myndigheter og internasjonale regelverk. Det mener vi er veldig bra, nettopp fordi det betyr at alle må være med på løfte lasset og bidra.

Medfører ansvar

De tre lederne mener landets bedrifter har et fortrinn sammenlignet med tregheter i politiske prosesser, hvor «utvikling av tverrnasjonale klimaavtaler tar lang tid». Virksomhetenes raske omstillingsevne og dermed stor påvirkningskraft, kan igjen bety ansvar og mulighet til å gjøre en forskjell, påpekes det i brevet.

Men oppfordringen går ikke bare ut til bedrifter, forteller Grieg.

— Jeg mener at alle kan gjøre noe for å få ned utslippene. Det finnes også næringslivsorganisasjoner innenfor alle industrier. Noen ganger kan det være enklere å gå gjennom et fellesskap hvis man leter etter en måte å komme i gang på.

Knallhard kamp

Kampen mot klimatrusselen fikk fotfeste allerede i Elisabeth Griegs ungdomsår. Selv ønsker hun å kunne se tilbake på sin tid på denne kloden med stolthet.

— Jeg ønsker å se mine barn og barnebarn inn i øynene og fortelle at ja, vi var med på å skape noen store utfordringer. Men vi har også jobbet knallhard for å finne gode løsninger, sier Grieg.

ENGASJERT: Elisabeth Grieg var tidligere president i Norges Rederiforbund. Hun var da den første kvinnelige topplederen for rederne. Her er hun avbildet i Miljøverndepartementet med tidligere statsråd Erik Solheim i 2008. Hvit dame ble servert under markeringen av at tungolje skulle fases ut.