Advokaten driver egen praksis i Bergen. Nå vil deler av arbeidstiden hennes gå med til å kikke politiet nøyere i kortene. Hun tar over etter Paal-Henrich Berle, som slutter etter at hans åremål er over.

Spesialenheten har som oppgave å etterforske saker som gjelder spørsmålet om politiet eller påtalemyndigheten har begått en straffbar handling i tjenesten. Det er dette arbeidet Eikeseth Mjøs skal lede.

— Avhengig av tillit

— Det blir en spennende og utfordrende oppgave. Spesialenheten gjør et viktig arbeid. Vi må reagere når det skjer straffbare forhold i politiet og vi må bidra til systemforbedringer, sier Eikeseth Mjøs.

— Spesialenheten er avhengig av å ha tillit i befolkningen. Publikum skal vite at de anmeldelser som kommer mot politiet, blir prioritert og etterforsket. Vi ser nødvendigheten av å praktisere åpenhet. Det betyr at sammendrag av avgjørelsene som tas, legges ut på våre nettsider. Dermed kan publikum og mediene følge med på arbeidet vårt, se hvilke type saker som kommer inn og hvordan disse avgjøres, sier Eikeseth Mjøs.

- Godt og profesjonelt politi

De aller fleste anmeldelsene mot politiet henlegges uten at det gis reaksjoner for politifolkene som er anklaget.

— Selv om saken henlegges er den grundig etterforsket. Vi skal ivareta rettsikkerheten til dem som mener seg utsatt for maktmisbruk og dem som anklages for det, sier den nye lederen.

— Vi ser imidlertid at noen anmeldelser har et innhold som gjør at det ikke er rimelig grunn til å iverksette etterforskning, andre lar seg ikke bevise. Jeg tror vi har et godt og profesjonelt politi, men det er alltid et forbedringspotensial. Folk skal være trygge på at alle anmeldelsene tas alvorlig, og terskelen er lav for å iverksette etterforskning, forsikrer Eikeseth Mjøs, som selv har arbeidet som politijurist før hun startet egen praksis.

Flere med seg

I tillegg til å etterforske mulige straffbare forhold påpeker Spesialenheten i en del saker mangler ved politiets instrukser, regler og arbeidsmetoder, for eksempel knyttet til beslag og politiarrest.

Spesialenheten region vest dekker området fra Sunnmøre til og med Rogaland. Med seg har Eikeseth Mjøs tre spesialetterforskere som har bakgrunn fra politiet og en etterforskningsleder som er jurist. De er alle fast ansatte. I tillegg er det to advokater og en psykolog på såkalt verv. Det er Eirik Nåmdal i Bergen og Odd Rune Torstrup i Stavanger. Psykolog Tone Bergan sitter i Bergen.

Uenig i kritikken

I fjor høst uttalte BI-professor Petter Gottschalk at han mente Spesialenheten burde legges ned, fordi han mente båndene mellom Spesialenheten og politiet var for sterke. Han mente det ikke var noe poeng i å anmelde politifolk. Han ønsket seg en etterforskningsenhet uten tidligere politifolk.

— Jeg er uenig i det han sa. Vi er et organ som er uavhengig og uten binding til politi og påtalemyndighet. Dersom vi avdekker maktmisbruk eller andre straffbare forhold fra politiets side, reagerer vi, understreker Eikeseth Mjøs.