Høyt press på Tyskland under G20-møte

Tyskland utsettes for et høyt press fra andre stormakter som krever at EUs økonomiske krisefond får mer slagkraft.