— Jeg ønsker å fjerne hele kontantstøtten, sier ordfører og stortingskandidat Ove Trellevik i Sund. Han står på sjetteplass på Hordaland Hløyres liste til stortingsvalget i høst.

Fredag møter han opp på Høyres landsmøte for å få stoppet et forslag han er helt uenig i.

— Programkomiteen vil gjøre kontantstøtten om til en lovpålagt kommunal ytelse. Da har jeg som ordfører ikke noen som helst mulighet til å styre dette. Da må jeg bare betale det ut, selv om jeg sitter og ser på de negative følgene, blant annet for intergreringen av innflyttere fra utlandet, sier Trellevik.

Brukes av et fåtall

I 1999 var over 70 prosent av landets ett- og toåringer omfattet av kontantstøtteordingen. Når er tallet nede i rundt 20 prosent, ifølge Trellevik.

— Det vil si at dagens familier ikke ser seg tjent med denne ordningen i det hele tatt. Derfor kan vi fjerne hele kontantstøtteordningen, for den virker ikke.

- Hva med de 20 prosentene?

— Ja, men hvem er disse 20 prosentene? Tall fra Statistisk Sentralbyrå viser at det er mange utlendinger. Det blir dårlig integrering. Jeg kan se i min kommune at folk som ville tjent på å ha barnan i barnehagen velger kontantstøtte i stedet for. Vi trenger også flere hender i arbeid, og jeg ønsker at innvandrerne våre ikke havner i velfredsfellen, men i stedet blir stimulert til å gå ut i arbeid, sier Trellevik.

Henger ikke sammen

Trellevik mener programkomiteens forslag henger dårlig sammen med Høyres politikk for større kommunalt selvstyre.

— Jeg synes det høres merkelig ut, for mantraet til Høyre har vært at det skal bli mer makt til kommunene, sier han.

Selv om han tviler på at han får gjennomslag for å fjerne hele kontantstøtten, tror han at han i det minste får landsmøtet med på å gjøre kontantstøtten til en frivillig kommunal ytelse, slik ogå et mindretall i programkomiteeen ønsker.