— Energiøkonomisering er viktig både for å bedre kraftforsyningingssituasjonen i Bergen og Hordaland og å gi forutsigbare el-priser i regionen, sier fylkesvaraordfører Tom-Christer Nilsen (H).

Hordaland Høyre vil kopiere et opplegg i trøndelagsfylkene, og foreta en kartlegging av potensialet for enøk-tiltak, først og fremst i industrien, men også i husholdningene.

Vil spare 2 TWh i året

Trønder-utredningen konkluderte med et lønnsomt potensial for å spare 2 TWh i året (årlig produksjon i Norge er 120 TWh). Høyres mål er å finne lønnsomme tiltak for å spare 2 TWh også i Hordaland, og partiet går inn for at fylkeskommunen skal betale gildet.

— Dette er kanskje også et tiltak for å sikre fylkeskommunen oppgaver?

— Nei, men vi ser dette som en offentlig oppgave, ikke minst for å nå vedtatte klimamål. Hvis ikke fylkeskommunen gjør dette, må andre gjøre samme jobben.

Tom-Christer Nilsen sier at det ikke minst er påtrykk fra Naturvernforbundet som har fått partiet til å programfeste et slikt tiltak.

Etter fylkestingsvalget til høsten vil Høyre foreslå å engasjere en ekstern konsulent for å kartlegge potensialet for enøk-tiltak i fylket. I Trøndelag var det Siemens som ble valgt til å gjøre jobben. Når rapporten foreligger, vil Høyre bruke den til å fremme konkrete forslag og krav overfor staten om å gi tilskudd til industribedrifter og andre som har gode prosjekter.

Økte overføringer

— Så her skal Høyre fronte økte tilskudd til industrien?

— Ja.

— Uten tanke på handlingsregelen for bruk av statlige oljekroner?

— Logikken bak den handler også om at samfunnet blir mest mulig effektivt drevet. Derfor vil vi gjennomføre prosjekter som kan gi betydelig reduksjon og effektivisering av energibruken. Det kan redusere behovet for nye kraftlinjer og gi nye industrielle muligheter samtidig som vi sparer miljøet.

Også tilskudd fra fylket

Nilsen, som er Høyres fylkesordførerkandidat, peker på at det finnes penger til slike tiltak i statlige organer som Enova og Transnova, dessuten i Innovasjon Norge.

— I noen tilfeller kan det også bli aktuelt å gi tilskudd gjennom ordninger fylkeskommunen har.

Høyre vil satse på energiøkonomisering i industrien fordi det er tiltak som raskt kan gjennomføres, ofte innen ett til tre år. På den måten mener partiet energiforbruket i regionen kan reduseres og dermed også bedre konkurranseevnen for industrien.

Ønsker mer stabile priser

— De siste par årene har vi sett store svingninger i strømprisen mellom sommer og vinter. Det er alvorlig nok for husholdningene når de skal planlegge sin økonomi. For industrien er det enda verre, fordi bedriftene som regel har avtalt faste priser på produktene de skal levere. Mange industribedrifter har gamle kraftavtaler som gir dem lave strømpriser. Men de er i ferd med å løpe ut. Hvis det da er mangel på kraft når avtalene skal reforhandles, vil de oppleve stor prisstigning. Det kan ramme industrien på Vestlandet hardt, og der må vi hjelpe til.

— Men hvis enøk er lønnsomt for bedriftene, vil de vel selv gjøre slike tiltak uten å vente på en plan fra fylkeskommunen. Har Høyre mistet troen på markedet?

— Nei, men jeg tror at i denne saken, som i mange andre saker, sitter investeringsbeslutingene ofte langt fra den enkelte bedrift. Da er det viktig at noen gjør oppmerksom på hvilke muligheter som finnes. I forhold til organer som Enova og Transnova er det også viktig at det finnes offentlige utredninger om forholdet, sier Tom-Christer Nilsen.

Hva mener du om forslaget? Si din mening her.

8584-np.jpg
BT