Sparebanken Vest fikk et resultat før skatt og nedskrivninger på 219 millioner kroner i andre kvartal i år. Det er 18 prosent bedre enn i andre kvartal i fjor – det siste kvartalet før finanskrisen slo inn.

– Det er gledelig å kunne konstatere at vår basisvirksomhet er god, selv om markedsforholdene fremdeles må sies å være krevende, sier Stein Klakegg, administrerende direktør i Sparebanken Vest, i en børsmelding.

Banken sier fremgangen i kvartalet først og fremst er knyttet til høyere driftsinntekter.

I andre kvartal hadde banken netto driftsinntekter på 513 millioner kroner, noe som var 128 millioner mer enn i kvartalet før. Eiendomsmegler Vest er blant delene som bidrar positivt for bankkonsernet.

– Eiendomsmegler Vest fikk sitt beste første halvårsresultat noensinne, og vi ser nå den positive effekten av de tiltak vi gjorde da markedet begynte å falle i 2008, sier Klakegg i meldingen fra banken.

Rentenettoen (differansen mellom bankens renteinntekter og rentekostnader) var 1,70 prosent i andre kvartal, mot 1,53 i forrige kvartal

Netto tapsnedskrivninger i forrige kvartal var 53 millioner kroner. Det er omtrent på linje med kvartalet før.