Som BT tidligere har kunnet fortelle, går regjeringen inn for oppstart av Sotrasambandet i førstkommende periode. Detaljene for prosjektet har derimot ikke vært kjent før i dag.

To milliarder fra Staten

I NTP skriver regjeringen at fem av de syv milliardene sambandet er anslått å koste skal betales gjennom bompenger, mens to milliarder er statlige midler. Fra lokalt hold har det vært foreslått 50 prosent bompengeandel.

— En fantastisk dag for oss. Vi har virkelig vunnet i NTP. Dette er en dag å juble for, sier Eli Årdal Berland (H), ordfører i Fjell.

Hun er ikke det minste skuffet over en bomnpengeandel på 71 prosent.

— Vårt mål har vært få på plass prosjektet i første del av NTP. En kan alltid ønske seg mer, men prioritet en for oss er å få ny vei. Vi vet at systemet er slik at vi må ta mye bompenger. Med den trafikken vi har i dag skal vi klare det.

Bompengesøknad

Regjeringen skriver i NTP at muligheten for å finansiere prosjektet med bompenger ikke er avklart lokalt. Berland sier de jobber med saken.

— Vi må få laget et bompengeselskap, men vi kan ikke gjøre det før reguleringsarbeidet er ferdig.

— Når satser dere på å få til byggestart?

— Etter fremdriftsplanen er byggestartet i 2017.

Også styreleder i Sotrasambandet Lars Gunnar Lie er fornøyd.

— Dette høres positivt ut. Det vesentligste her er at vi får starte i 2017 som planlagt, sier

- Hva tenker du om bompengeandelen?

— Jeg har ikke noen kommentar til det nå. Det må vi komme tilbake til.

Firefelts bro

Prosjektet har en samlet veglengde på 9 kilometer og omfatter bygging av firefelts veg fra kryss med fylkesveg 562 ved Storavatnet i Bergen til kryss med fylkesveg 561 på Kolltveit på Sotra. Ny firefelt bru, er også en del av prosjektet.