Geir Hove og Tom Rune Pedersen har en ganske annen versjon, og stiller seg uforstående til flere av Hauges påstander.

Sammen eier de to Zachen-tomten gjennom selskapet Bergen Sentrum Tomteselskap (BST).

Hove og Pedersen skriver i en e-post til BT at Tom Grenis selskap ikke «på noen måte (er) forbundet eller kontrollert av BST eller de som står bak BST».

BST kjøpte tomten etter at Hauge selv takket nei, og det opplyses at prisen på 30 millioner var lav fordi mange hevdet at det lå en rett til forlengelse av festeforholdet. I desember i fjor kom en voldgiftsdom om at Hauge ikke hadde rett på forlengelse, kun til forhandlinger.

— Brukte Hauges egne tall

Dette er grunnlaget for at tomtens verdi alene nå vurderes til 378 millioner.

«Denne er som nevnt fastsatt ut fra vanlig metode for fastsettelse av tomteverdien, og i samråd med eksterne verdivurderinger, basert på tall Hauge selv har operert med», skriver de to.

Når det gjelder kontakten med BN Bank, skriver Hove og Pedersen at de ble urolige da de fikk signaler fra BN Bank om at det var liten sannsynlighet for at gjeldsforhandlingene ville lykkes.

Som bortfester har de en klar interesse av hva som skjer med bygget.

«Tett dialog med BN Bank som panthaver er da naturlig. Hva dette nærmere kan ende opp med er imidlertid for tidlig å si.»

Banken vil by

Viseadministrerende direktør Svend Lund i BN Bank mener Hauge selv er ansvarlig for konkursen. Han bekrefter at banken vil by på Zachen-bygget.

«En tvangssalgsprosess vil synliggjøre Zachariasbryggens verdi og vil være åpen for alle. Banken kan naturlig nok ikke kommentere forholdet mellom selskapet og bortfester», skriver Lund.

Han skriver videre at han ikke kan se at bankens samarbeid med bortfester skulle utgjøre noe problem.

Greni avviser samarbeid

På spørsmål om banken kan ende opp med et betydelig tap, svarer banken som følger:

«Vi liker selvsagt ikke å tape penger, og arbeider for å gjenvinne bankens verdier.»

Tom Greni skriver til BT at konkursen skyldes Hauges manglende finansielle evner, og at leieinntekter ble holdt tilbake i tråd med en voldgiftsdom. Han avviser også at det foreligger noen avtale mellom Utsikten og Hove og Pedersen.