Den lange kampen om restauranthuset Zachariasbryggen i Bergen ser nå ut til å være over. Igjen står eiendomsmilliardærene Tom Rune Pedersen og Geir Hove som vinnere.

Gjennom Bergen Sentrum Tomteselskap (BST) overtar de nå bygget på Zachen. Hove og Pedersen har hele tiden eid selve tomten, men har vært i en langvarig konflikt med huseier Knut Jørgen Hauge. Tidligere i år gikk Hauge konkurs.

— Ville vært meningsløst å fjerne bygg

Et konkursbo overtok da bygget, men har nå sagt fra seg retten, fordi gjelden var større enn verdiene boet trodde det var mulig å realisere.

På bakgrunn av dette sa BST opp festeavtalen med bygget.

— Utgangspunktet etter tomtefestelovens regler er da at Zachariasbryggen skal fjerne bygget. Men en slik fjerning er selvsagt noe alle parter – og ikke minst BST, ser som meningsløst spill av verdier, skriver advokat Stig L. Bech i en e-post til BT.

Bech representerer Hove og Pedersens selskap, BST.

— Alle parter har derfor gått inn for at BST som grunneier skal overta bygget, noe som nå har skjedd, igjen fullt ut i samsvar med tomtefestelovens regler, skriver Bech.

Ifølge advokaten skal BST aldri ha hatt noen ønske om å overta bygget, men har gjort det som følge av situasjonen som nå oppstod.

Det skal foreløpig ikke være avtalt hvor mye Hove og Pedersen må ut med. Dersom de ikke kommer til enighet med banken, skal kjøpesummen avgjøres ved skjønn.

- Har stor tro på nye eiere

Tom Greni fikk for noen måneder siden beskjed om at utestedene Ricks driver på Zachen skulle kastes ut, etter at de tapte i retten mot tidligere huseier Knut Jørgen Hauge.

De seks siste ukene har Ricks utesteder på Zachen vært stengt, i påvente av en avklaring. Nå har Hove og Pedersen gitt nye leietilbud til samtlige leietakere, inkludert Ricks.

— Vi skrev under ny leieavtale i går, og planlegger å åpne i morgen. Vi gleder oss til å ta fatt igjen, og har stor tro på de nye eierne, sier Greni.

— Hva har det den lange stengeperioden betydd for dere?

— Det har i vært fall betydd at vi ikke har hatt noen inntekter, sier Greni.

- Vil rydde opp

Stig Bech oppsummerer situasjonen som følger:

— BST synes det er trist at konkursen i Hauges selskaper medfører uvisshet for mange involverte, både leietakere og kreditorer. På den annen side – når situasjonen i kjølvannet av Hauges økonomiske uføre først er som den er, kan BST love å gjøre det man kan for å få ryddet opp i situasjonen, og ikke minst få iverksatt nødvendige akuttiltak på eiendommen.