— Når det oppstår kriser, oppstår det også muligheter, forteller investor og milliardær Geir Hove.

Gjennom selskapet Realforum eier Hove helt eller delvis en rekke næringsbygg i Bergen sentrum (se grafikk). Men fra 2005 til høsten 2008 kjøpte ikke Hove noen nye bygg. Han mente det var for dyrt. Så kom altså krisen.

Kapitalismen er en maskin som skiller de kompetente fra de inkompetente

Milliardær Geir Hove

  • Det ble veldig billig. Vi hadde svært lite gjeld, penger på bok og store leieinntekter. Det benyttet vi til å foreta store investeringer.

De dype lommene gjør at Hove ser ut til å ha kommet styrket ut av krisen.

  • Kapitalismen er en maskin som skiller de kompetente fra de inkompetente, og dem som tar stor risiko fra dem som ikke tar risiko, sier investoren.

Fra 50.000 til milliarden

Realforum AS, som er heleid av Geir Hove, fikk i fjor et overskudd før skatt på 27,7 millioner kroner.

I tillegg eier Hove, sammen med kompanjong Tom Rune Pedersen, blant annet selskapene Kløver Eiendom, Kløverhuset Bergen, Xhibition og Allersgården. Disse selskapene hadde i fjor et samlet resultat før skatt på nærmere 60 millioner kroner.

Hove startet investeringsselskapet sitt i 1989 med en startkapital på 50.000 kroner. Siden har han ikke skutt inn én eneste krone. I dagens utgave av Kapital anslår bladet Hoves personlige formue til 1,3 milliarder kroner, og plasserer ham på 124. plass på listen over Norges rikeste. Bare i løpet av det siste året har formuen økt med 250 millioner kroner.

  • Alt over de 50.000 kronene skyldes hardt arbeid. Vi har bygget stein på stein, sier Hove.

Store nyinvesteringer

Til sammen har Hoves investeringsselskap - eller dets datterselskaper - investert for godt over en halv milliard kroner i eiendom siden finanskrisen traff Norge i 2008.

Her er noen av de største kjøpene:

  • September 2008: Vetrlidsalmenning 5. Pris: Ca. 17 mill. kr. (nå solgt igjen)
  • Juni 2009: BOB Næringsbygg AS. Inkluderer fem eiendommer i Bergen, heriblant Birkebeinersenteret. Pris: Ca. 65 mill. kr.
  • Oktober 2009: Kjøp av et nybygd hotell i Haugesund. Pris: Ca. 180 mill. kr.
  • Desember 2009: Kjøp av blant annet Sandbrekketoppen 36 og 38, som huser 5700 kvadratmeter med kontor og produksjonslokaler. Pris: Ca. 65 mill. kr.
  • Juni 2010: Gjensidigegården (Sandviksbodene 66-68). Pris: 217,3 mill. kr.

Bergen ble for lite

Vetrlidsalmenning 5 ble tidligere i år solgt igjen. Etter det BT forstår sitter Hove og hans medinvestorer igjen med en solid salgsgevinst på dette bygget, i tillegg til leieinntektene de har innkassert.

Flere av de nyervervede eiendommene som er kjøpt under krisen befinner seg utenfor Bergen, som Hove og Pedersen tidligere har konsentrert seg om.

— Det kom så mange gode og billigere eiendommer for salg utenfor Bergen at vi måtte fravike strategien vår om Bergen sentrum. I Bergen var det ikke så mange som måtte selge under krisen, forteller Hove.

Én av de største investeringene var Scandic Hotel Haugesund som åpnet i februar i år.

Har fått «læregutter»

I forhold til gründerdagene har Hove trappet betydelig ned og jobber nå etter eget sigende kun åttetimersdager - og ikke i helgene. Den nyvunne fritiden brukes på familie, venner og trening.

  • En del gründere jobber seg nesten i hjel, men det er ikke slik at den som har jobbet mest før han dør har vunnet. Når man har kommet seg opp på et visst nivå er det derfor kjekt å overlate driften til andre.

Nå om dagen har Hove trukket seg ut av den daglige driften av Realforum og bruker mest tid på investeringsselskapet Reito AS, som han eier sammen med åsaneguttene Trond Toppe (29) og Ivar Gjærum (30).

  • De er på en måte blitt mine læregutter. Samtidig har jeg fått ny energi av å samarbeide med to som er så ivrige og sultne. Når man har hatt suksess en del år, er det naturlig å bli mett, men det er definitivt ikke de to, forteller Hove.