Ingen av de andre store byene i Norge hadde en like høy vekst, hevder Peter Wiederstrøm, som er partner i hotellrådgivingsselskapet Hotelia.

Hotellenes såkalte losjiinntekt pr. rom uten moms var i gjennomsnitt på 943 kroner i Bergen i forrige måned. Pris ut til kundene er 150 til 200 kroner høyere. Det betyr at et gjennomsnittlig hotellrom i Bergen nå koster rundt 1120 kroner.

De dyreste hotellrommene i Norge finnes i Stavanger. Der er de over 200 kroner dyrere enn Bergen og de andre storbyene i Norge. I Bergen er snitt-rommene dyrere enn både i Oslo og Trondheim

Beleggsmessig er januar en svak måned, slik den er for de aller fleste andre byhotell i Norge. Rundt halvparten av hotellrommene sto tomme forrige måned. Tromsø er et solid unntak med en kapasitetsutnyttelse på over 70 prosent.