De med mer kompliserte selvangivelser kommer først til høsten.

Anne S. Hillestad Hilland har økt sin skattemessige formue med et par millioner kroner til 16,5. Ingen andre skattytere i kommunen er i nærheten av henne på tabelltoppen, så langt. Skal man finne hennes like må vi over til nabokommunen Meland der 54-åringen Terje Larsen står oppført med vel 17 millioner i skattemessig formue.

Av andre med solide formuer i Meland er Svein Magne Solberg (51) med nær seks millioner, og Jostein Eldøy (56) med 5,5 millioner.

I Lindås finnes det ingen store formuer mellom de 16,5 millionene til Hilland og en del formuer på mellom tre og fire millioner kroner.

Men når neste ligningsoppgjør finner sted til høsten, kan det fort komme flere på banen med solide midler på bok eller i verdipapirer og eiendommer.

Den som har størst inntekt i de to kommunene er Bjarne Robberstad i Meland med 4,5 millioner kroner, mer enn dobbelt så mye som han har i formue.