Dette er ifølge Dagens Næringsliv blant forslagene i mediemeldingen som kulturminister Ellen Horn nå legger siste hånd på. Den skal etter planen legges fram i løpet av høsten — dersom regjeringen overlever valget.

Regjeringen vil opprettholde momsfritaket på aviser og nivået på produksjonsstøtten. Men meldingen åpner for å målrette en større del av støtten til mindre aviser og såkalte meningsbærende riksaviser. Det kan bety at nummer to-aviser i en del byer kan få mindre tilskudd.

Mediemeldingen vil også foreslå en opprydding det offentlige tilsynssystemet med mediesektoren og en liberalisering av reglene for eierbegrensning i mediene.