Brukerne i Hong Kong besøker i gjennomsnitt 28 nettsider per surfeperiode. Belgiske brukere besøker like menge nettsider men taper på antall timer på nettet, ifølge den kvartalsvise undersøkelsen Global Internet Index fra Nielsen//NetRating. Mens nettsurferne i Hong Kong gjennomsnittlig surfet 12 timer i mai, var tilsvarende tall for Belgia 7 timer. Nettbruken i Hong Kong har økt med 27 prosent fra september 2000 til juni 2001. Økningen skyldes i hovedsak økt tilgjengelighet til nettet, mener leder for AC Nielsen e.Rating.com, Peter Steyn, overfor Wall Street Journal. Hong Kong-surferne brukte mesteparten av tiden på sider relatert til telekommunikasjon og forbrukerelektronikk. Microsoft.com og ICQ.com lå høyt på listen. Undersøkelsen målte gjennomsnittlig antall besøkte nettsider per surfeperiode, samt hvilke innholdskategorier sidene tilhørte. (ORIGO) ———————