Det europeiske Echelon-komiteen, ledet av Carlos Coelho, bestemte seg for å reise hjem fra USA da det ble klart at de ikke fikk møte verken Central Intelligence Agency (CIA), National Security Agency (NSA), eller amerikanske handels— og innenriksmyndigheter. Coelho sier at komiteen er bestyrtet over det den ser på som fornærmelser fra USA.

— CIA og NSA avslo møtene i siste liten selv om store forberedelser var gjort, hevder Coelho ifølge nyhetsbyrået Reuters.

Delegasjonen har møtt formannen for etterretningskomiteen i representantenes hus, andre medlemmer av kongressen og personer i justisdepartementet. CIA sier ikke noe mer om emnet enn det som allerede er sagt. Den amerikanske etterretningstjenesten har aldri latt komiteen tro at et møte var aktuelt, sier CIA-talsmann Mark Mansfield.

USA, Storbritannia, Canada, Australia og New Zealand samarbeider om Echelon, ifølge en rapport som ble fremlagt for EU-parlamentet i fjor. EU frykter Echelon-prosjektet utgjør en trussel mot EUs økonomi.

— Det er store mengder med bevismateriale som peker mot at større regjeringer rutinemessig gir oppsnappet informasjon til selskaper og handelsvirksomheter som en handelsmessig fordel, heter det i rapporten som er skrevet av den britiske journalisten Duncan Campbell.

Campbell hevder Echelon systematisk tappe telefonsamtaler, faksmeldinger og epost-beskjeder over hele verden. USA har bekreftet eksistensen av Echelon, men benekter på det sterkeste påstandene om at spionasje kommer private selskaper til gode.(Origo)