Etter onsdagens rentemøte er renten fortsatt 2,0 prosent.

Selv om den moderate oppgangen fortsetter i norsk økonomi er det uroen i de internasjonale finansmarkedene som skaper usikkerhet om den økonomiske utviklingen.

— Det tilsier at renten holdes uendret en tid og at den videre økningen kommer senere enn vi tidligere har sett for oss, sier visesentralbanksjef Jan F. Qvigstad etter onsdagens rentemøte i Norges Bank.