— Slik vi nå vurderer det, kommer styringsrenten til å holdes på dagens nivå en god stund fremover, sier sentralbanksjef Øystein Olsen.

Det er uro og usikkerhet i finansmarkedene og en forsterket og langvarig lavkonjunktur i industrilandene som er den viktigste årsaken til at Norges Bank nå nedjusterer sine rentebaner.

— Uroen og svakere utsikter ute påvirker utsiktene også for norsk økonomi, sier sentralbanksjefen.

Han legger til at det er uvanlig stor usikkerhet om den videre utviklingen i norsk økonomi, men analysene i Norges Banks nye pengepolitiske rapport legger til grunn at styringsrenta blir liggende i ro i ett års tid.

— Skulle uroen ute forsterkes og utsiktene for vekst og inflasjon bli ytterligere svekket, kan renten bli satt ned. Med utsikter til høyere vekst og inflasjon kan renten gå opp tidligere, sier Olsen.