Både hjelpevergens advokat og politiadvokaten reagerer sterkt på at en person som var under gjeldsordning i fem år fremover, kunne få ansvar for økonomien til tre personer, der minst to av dem ikke var i stand til å håndtere økonomien selv. I dommen går det også frem at hjelpevergen ikke hadde rede på verken økonomi eller regnskap.

— Skulle aldri vært oppnevnt

— Den dømte mannen fra Askøy ble oppnevnt etter en kort samtale, uten at det ble foretatt kredittsjekk eller spurt noe om hans økonomiske kvalifikasjoner. Han skulle ikke vært oppnevnt til et slik verv, sier mannens advokat, Rolf Knudsen.

— Dette ble et tema i retten, der også vi fra påtalemydighetene viste til at han aldri skulle hatt disse vervene, sier politiadvokat Kari Bjørkhaug Trones.

Et hefte, og så var han klar

Av dommen går det frem at mannen i 2008 så en annonse i Askøyværingen hvor Askøy Overformynderi søkte etter hjelpeverge. Han ble etter kort til innkalt til en samtale hvor han ble tilbudt stillingen. Her fikk han med seg et hefte med tittelene; «Orientering til hjelpeverger» . Dermed var han oppnevnt til å skulle ivareta de økonomiske og juridiske interessene til den første han ble hjelpeverge for.

Grovt underslag

Mannen er nå dømt for å ha underslått totalt over 330.000 kroner fra to personer han var verge for, samt fra en kollega med Aspergers syndrom og sosial angst. Hjelpevergen dømmes av Bergen Tingrett til seks måneders fengsel, hvorav halvparten må sones. I tillegg må de underslåtte beløpene betales tilbake.

Tingretten anser underslaget som grovt, fordi beløpene er såpass store, og handlingene innebærer en brudd på den særlige tillit som fulgte med hans virksomhet og stilling.

Blandet økonomi

Ifølge dommen skal mannen i perioden 2009 og 2010 urettmessig ha fått tak i flere hundre tusen kroner fra to personer han var hjelpeverge for, samt fra en kollega han hadde under opplæring.

 Det har vært en sammenblanding av Askøymannen og de fornærmedes økonomi. I denne blandingen mistet man fort oversikten over hva som egne og andres penger.

150.000 fra to personer

Det var det tidligere overformynderiet på Askøy som gikk til anmeldelse av de to verge­sakene.

I det første tilfellet har hjelpevergen tatt ut over 100.000 kroner fra en hjelpe­vergekonto han disponerte, på vegne av en hjelpetrengende mann som da var i tyveårene.

Det meste av beløpet ble overført til den dømtes konto, mens noe gikk til leverandører av varer og ­tjenester.

I tillegg skal hjelpevergen ha tatt rundt 50.000 kroner fra en hjelpetrengende mann i midten av femtiårene.

180 000 til dødsbo

Det siste punktet han ble dømt for, gjelder utnyttelse av en mann i midten av tyveårene med ­Aspergers syndrom og sosial angst, som tiltalte hadde opplæring for ved sin arbeidsplass. Mannen med dette sykdomsbilde er nå død, så erstatningen på 180.000 kroner skal betales til hans dødsbo.

Advokat Rolf Knudsen er fornøyd med at straffeutmålingen er blitt lavere enn påstanden fra påtalemyndighetene, som var på åtte måneders fengsel, hvorav tre var betinget.

— Vi vil i neste uke bestemme oss for om vi vil anke, og hva vi eventuelt vil anke på, sier Knudsen.

Selv om straffen ble lavere enn påstanden, karakteriserer politiadvokat Kari Bjørkhaug Trones dommen som en riktig og god dom.

— Politiet har brukt lang tid på etterforskningen. Det er uheldig for slike saker, og det får konsekvenser for straffeutmålingen, sier hun.

Kontrollerer vergene

I fjor sommer ble overformynderiet lagt ned, og Fylkesmannen overtok som ny vergemåls­myndighet.

Seksjonsleder Liv Sørevik hos Fylkesmannen i Hordaland har tidligere uttrykt overfor BT at det er veldig trist at noen misbruker den tilliten man har fått som oppnevnt verge.

- Vergene er satt til å ivareta de personlige eller økonomiske interessene til den verge­trengende, fordi vedkommende under vergemål ikke klarer å ivareta disse selv. Vi i den nye vergemålsenheten vil gjøre det vi kan for å unngå at dette skjer i fremtiden, nettopp ved kontroll og oppfølging av vergene, sa Sørevik til BT 20. august i år.

Flesteparten av vergene har regnskapsplikt for midler de ­disponerer på vegne av en annen.

Politiattest og kredittsjekk

For å bli verge, må man nå sende inn politiattest. I tillegg kan Fylkesmannen gjennomføre en kredittsjekk.

I Hordaland er man nå i ferd med å bygge opp et vergekorps med faste verger.

- Disse faste vergene har gjennomgått kurs og opplæring. Dette vil gjøre at vergeopp­gavene blir mer profesjonaliserte, uttrykte Sørevik til BT for snart fire måneder siden.