43 år gamle Lilly Bente Heiervang er til daglig hjelpepleier ved hjerte— og lungeavdelingen på Diakonissehjemmets sykehus Haraldsplass. Hun er neppe vant til den slags pengesummer og den presseoppmerksomheten slikt avstedkommer.

— Inntekten stammer fra salg av aksjer, avslører hun.

Sammen med andre familiemedlemmer solgte hun i fjor aksjene i oppdrettsselskapet Jakta på Osterøy til Austevoll-selskapet Sjøtroll.

Heiervang har ikke tenkt å forlate hjelpepleieryrket fordi om millionene har rullet inn på kontoen. - Jeg trives på Haraldsplass. Men det er klart pengene har gjort visse ting enklere, sier hun. Ut over det, vil hun ikke si mer om sin nye millionærtilværelse.

- Jeg forteller ingenting

Heller ikke kvinnen på tiendeplassen, Ragna Hansen Nord (54) er spesielt taletrengt når BT ringer og spør om fjorårsinntekten på 8,7 millioner.

— Jeg forteller ingenting, sier hun lattermildt og lar BT forstå at samtalen er over.

Etter det BT erfarer, skyldes hennes inntog på inntektstoppen fjorårets salg av det rundt 115 år gamle familieselskapet Johan Hansens Sønner AS. Dette selskapet drev tidligere med reipslaging og produksjon av fiskeredskap, men har de siste årene vært et rent eiendomsselskap. I fjor kjøpte Møller-gruppen seg inn i Johan Hansens Sønner. Ragna Hansen Nord arbeider fortsatt i selskapet.

Blant nykommere i det aller øverste sjikt på listen, som riktignok ikke er helt ukjente med inntekter i millionklassen, er Finn Kinserdal (42). Den tidligere partneren i Arthur Andersen & Co. hadde inntekt på 12,2 millioner kroner, rundt syv millioner mer enn i 2000.

- Høres ikke bra ut

En annen som mer enn fordoblet inntekten i fjor, var malermester Ole Kristoffer Paulsen (53). Han er oppført med pene 10,6 millioner.

— Du er nummer seks på inntektstoppen, Paulsen?

— Sier du det? Det høres ikke bra ut. For øvrig så svarer jeg ingen kommentar på alle spørsmål om dette. Min inntekt er et helt privat anliggende, svarer han.

Ole Kristoffer Paulsen har flere bein å stå på enn malerfirmaet O. Paulsen og Fargehjørnet AS. Han har eierinteresser i en rekke eiendomsselskaper, blant annet Kyrre Eiendom, Helix Eiendom og Strandgaten 207.

Arkitekt Bernt Eric Helén (53) har også gjort det godt i eiendom. Noen gode transaksjoner i fjor bringer ham opp på syvendeplass på inntektstoppen i Bergen. 2001 innbrakte nesten 9,3 millioner i inntekt.

— Jeg driver som eiendomsutvikler for å realisere mine arkitektvisjoner. Det meste av det jeg tjener, forvalter jeg tilbake i prosjekter innen eiendom. Fjoråret var et godt år, men markedet svinger. Jeg kan jo håpe at jeg også neste år er på denne listen, humrer Helén, som legger til at han egentlig ikke er så opptatt av penger.

Trond Mohn nok en gang

Helén er involvert i en rekke selskaper. Han er daglig leder og eier av Bernt Helen Arkitekter AS. Videre eier han eiendomsselskapet Fire Høns AS i kompaniskap med sine tre sønner. Navnet er ikke tilfeldig. - Vi er fire kaklende menn, sier han.

Helén har også eierpost i Holberggården, er styreformann i G Sport Gågaten, og har eierinteresser og styreverv i flere andre selskaper som driver innen eiendom.

Øverst på inntektstoppen troner, ja selvfølgelig, Trond Mohn med 107 millioner, for øvrig 47 millioner mindre enn året før. Likevel rekker det til en femteplass i kongeriket, foran blant andre Kjell Inge Røkke.