— Interessen blant våre medlemmer for gps er stor, sier Pål Andersen i Bergen Turlag.

— Vi arrangerte nylig et kurs, det var fulltegnet på en - to - tre. Så det er tydelig at mange har fått øynene opp for gps som følgesvenn ute i naturen.

Andersen har en klar formening om hvilke type gps medlemmene foretrekker, av det vareutvalget Turlaget har med rabatt for medlemmer.

  • Men, du må aldri glemme at gps ikke er en erstatning for kart og kompass. Det er et hjelpemiddel som kommer i tillegg. Kommer du ut for en vanskelig situasjon kan du aldri stole på at elektronikken virker og gir deg all informasjonen du trenger, advarer Andersen.

Forteller deg hvor du er

Nytten av gps til friluftsliv og båtliv er først og fremst at du får en ganske eksakt posisjon. Du får vite hvor du befinner deg med en feilmargin på fem til femten meter. Dyre modeller viser deg posisjonen på et fargekart. Rimeligere modeller gir deg koordinater - kartreferanser - som gjør at du kan gå rett inn på kartet og plassere deg selv på rett sted. Ettersom du beveger deg, vil du se hvordan du beveger deg - og med hvilken hastighet. Dette er basisfunksjonen, og er selvsagt til uvurderlig hjelp ved dårlig sikt på vidden eller på sjøen.

Ut fra denne basisfunksjonen kan du så planlegge turen du vil gå. Legge den inn på gps-en og følge med hvordan du ligger an. Har du rotet deg skikkelig bort kan du «reversere» og komme tilbake til utgangspunktet ved hjelp av lagret informasjon om hvordan du har beveget deg.

Stort utvalg av modeller

Det er en rekke produsenter. Når det gjelder bærbare enheter for friluftsliv er Garmin ganske dominerende, med Magellan som en konkurrent. Prisnivået er fra drøye tusenlappen for en enkel mottaker uten fargeskjerm og kart, til 6500 kroner for dyreste modellene. For kartmodellene kommer kostnader til kart i tillegg. Fra ca. 750 kroner for gode topografiske kart for en region i Norge, mens sjøkart ligger på ca. 2000 kroner. Europeiske bilkart med god kvalitet koster ca. 2500 kroner. I flere pakkeløsninger er det inkludert kart.

På bilsiden er Tom Tom en produsent som blander seg inn i konkurransen med en rekke modeller. Her er prisspranget stort, fra et par tusenlapper til 7000 kroner. De fleste bilsystemene har i tillegg til visning på kart en stemme som forteller deg hvordan du skal kjøre.

Abonnere på kart

Det er to prinsipper for kartkjøp. Det ene er rent kjøp av kart som du legger inn på minnebrikken i gps-en. For å forhindre at kart kopieres og legges inn på flere apparater er det nå en tendens til at nye kart leveres på en brikke - og kan kun leses fra denne brikken.

En annen løsning er abonnement på kart som hentes via mobiltelefonnettet. Via Telenor kan du abonnere for ca. 50 kroner måneden. Da blir kartene oppdatert fire ganger årlig. Et annet system koster 150 kroner året i «kartavgift» - og så betaler du får nedlastning over mobilnettet ved bruk

For båtbruk er det mulig å bruke en bærbar pc som utstyres med kartsystem og kart. I tillegg trenger du da en ren gps mottaker til under tusenlappen. Den samme løsningen kan også brukes på små «lommedatamaskiner». Det sistnevnte en grei løsning om du vil ha en grei bærbar kombinasjonsløsning. Bruk av gps og kartplottere har vært den tradisjonelle bruken av slike systemer. Her er det en rekke gode løsninger, fra fem tusen kroner.

Spesielt interesserte kan orientere seg i nyheter på www.gps.no. Her kan du laste ned kartinformasjon - for eksempel fra en database som legger inn informasjon om fotobokser på ditt bilkart.