Etter noen utskiftninger på aksjonærsiden ble det onsdag klart at det nødvendige to-tredelsflertallet av eierne var positive til Rogaland-selskapets bud på 20 millioner kroner. Men først fredag oppnådde Hjellegjerde-styret enighet rundt alle formaliteter og krav knyttet til emisjonen.

Klokken 8 fredag morgen vedtok styret å innkalle til ekstraordinær generalforsamling i selskapet med det formål å vedta den rettede emisjonen mot Interstil AS.

— Jeg er glad for at de har kommet en avklaring. Alternativet var jo konkurs og det hadde jeg ikke vært fornøyd med, sier Hallvard Sandvik, de ansattes representant i styret, til NRK.

Å akseptere Interstils bud var det eneste alternativet det gjeldstyngede møbelselskapet hadde til å begjære seg konkurs. Rundt 400 arbeidsplasser er reddet, av disse 70 i Sykkylven.

Det endelige vedtaket om emisjon vil først bli vedtatt på den ekstraordinære generalforsamlingen rundt månedsskiftet. Styret var imidlertid avhengig av en forhåndsaksept fra aksjonærene for å kunne overbevise långiverne, DnB NOR, om at selskapet ikke ville gå til skifteretten.