Les også:

I 2010 var DnB Nor verdens største tilrettelegger av såkalte syndikerte banklån til skipsfartsnæringen. Det vil si lån fra en bankgruppering, der flere banker går sammen om finansieringen.

ICBC er en så stor bank, med så store midler, at de ikke trenger å gå sammen med andre på slike lån. Flere kilder i finansmiljøet sier til Aftenposten at det er mest trolig at kineserne tenker å etablere en bank i Norge som et hjelpemiddel for egne bedrifter, mer enn for å drive ren bankvirksomhet. De mener likevel en eventuell kinesisk tilstedeværelse i Norge vil bety økt konkurranse.

— Vi mener vi er veldig godt rustet til å møte konkurranse fra internasjonale banker på shippingsiden fordi vi har god ekspertise. På tross av liten størrelse, er vi en av de største shippingbankene i verden, sier Thomas Midteide, informasjonsdirektør i DnB NOR.

Shipping er en av bankens største satsingsområder internasjonalt.

Også i Nordea hilser de kineserne velkommen.

  • Vi har registrert interessen for dette markedet fra flere kinesiske banker den siste tiden. Vi tar all konkurranse på allvår, men vi er en bank med høy kompetanse på dette feltet. Sånn sett ønsker vi konkurransen velkommen. , sier Thomas Sevang, informasjonssjef i Nordea.