• Fra nyttår kan alle som har passert 62 år, og har nok opptjening, begynne å heve pensjon fra den nye folketrygden.
  • De nye reglene gir rett til å jobbe ved siden av uten kutt i pensjonen. I privat sektor kan man også ta ut AFP som livsvarig tillegg på toppen av pensjonen og likevel jobbe fritt.
  • AFP-pensjonister i det offentlige vil som før bare kunne tjene 15.000 kroner ved siden av. Tjener de mer, blir det kutt i pensjonen.
  • Det innføres samtidig levealdersjustering. Det betyr at de som begynner å ta ut pensjon tidlig får mindre årlig ytelse enn dem som venter.