Kommunen har siden mars i år gjennomført en granskning på virksomheten som vikarbyrået har drevet for kommunen.

— Konstali har brutt avtalen på så mange punkter at vi ikke finner det forsvarlig å fortsette avtaleforholdet, sier finansbyråd Liv Røssland.

Slutt i agust

Hun opplyser at kontrakten erhevet, men allerede bestilte oppdrag løper frem til 15. august. Konstali Helsenor kommer ikke lenger til å levere vikartjenester i Bergen kommune etter den dagen.

Selskapet har vært den største leverandøren av vikartjenester i pleietjenesten i Bergen kommune. I februar i år slo kommunens innkjøpsavdeling alarm da selskapet sendte kommunen et tilbud om å levere vikartjenester uten overtidstillegg. Omtrent samtidig ble det kjent at Stavanger hadde hevet kontrakten med Konstali fordi et tilsyn hadde avdekket flere brudd på arbeidsmiljølovens bestemmelser i virksomheten.

Svensker

En lag rekke kommuner og institusjoner har i løpet av det siste halvåret sagt opp sine avtaler med Konstali Helsenor. Helse Vest valgte å bryte samarbeidet med vikarbyrået for et par uker siden.

— Det er Bergen kommune som har satt turnusen for våre vikarer i Bergen. Vi har bedt dem sette våre vikarer inn i en 100% stilling, men på grunn av mannskapsmangel i Bergen så benyttes de mer av kommunen enn det som er avtalt. Det er trist at Byrådet håndterer bemanningsproblemene innen byens pleie og omsorg ved å avvikle avtalen med oss, som har vært deres viktigste hjelper i denne situasjonen. Jeg er uenig i vedtaket, men tar det selvsagt til orientering, sier administrerende direktør Svein Konstali i en kommentar.

Konstali Helsenor har hatt omkring 2100 helsearbeidere på sine lønningslister i Norge, de aller fleste svenske.