– Gevinsten på 100 millioner kroner er overført til Genel Enerji, sa dr. Salih på en pressekonferanse i Oslo søndag.

På pressekonferansen kritiserte han Oslo Børs skarpt, blant annet for ikke å ha rettet en eneste henvendelse til de kurdiske selvstyremyndighetene (KRG) om

aksjetransaksjonen .

– Vi vet ikke hvorfor vi ikke ble spurt om dette av Oslo Børs, sa han og la til at at dette har bidratt til å forsterke spekulasjoner – spekulasjoner som KRG frykter kan svekke selvstyremyndighetens omdømme og prestisje.

Les svaret fra Oslo Børs her Åpen for økokrim

Khaled Salih poengterte at «ingen har bedt oss om å komme hit» da han åpnet pressekonferansen i Teatersalen på Continental. På direkte spørsmål bekreftet han, om enn indirekte, at Kurdiske selvstyremyndigheter ikke vil ha innvendinger mot at økokrim gjør undersøkelser i Kurdistan.

– Det faktum at vi redegjør her nå, er vel svar på spørsmålet, sa han.

Han forklarte at aksjetransaksjonen ikke ble fulgt opp med en melding til Oslo Børs fordi KRG la til grunn at opplysningene de fikk fra banken HSBC var korrekt – nemlig at børsmelding ikke var nødvendig når aksjetransaksjonen omfattet mindre enn 5 prosent av aksjene i selskapet. HSBC hadde en rolle i transaksjonen.

Powerpoints

Med powerpoints som blant annet viste brevveksling i form av flere e-poster mellom aktørene i den omstridte aksjetransaksjonen, mente Salih å kunne dokumentere at transaksjonsprosessen var gjennomført riktig.

Og med et historisk tilbakeblikk på situasjonen i de kurdiske områdene av Irak, forsøkte han å vise hvor stor betydning de regionale myndighetene har tillagt DNO og de såkalte «first movers» – de første oljeselskapene i verden som kom til området og «tok store sjanser».

– Det hadde stor betydning for oss at disse selskapene våget å investere i et så usikkert miljø. Internasjonalt har disse selskapene oppnådd beundringsverdige resultater, sa han.

Deretter brukte Salih mye tid på å forklare og sannsynliggjøre at KRG har ønsket å støtte DNO og andre av disse selskapene som var på plass i de kurdiske områdene i Nord-Irak på et tidspunkt da selv regional lovgiving ikke eksisterte.

Cash-problemer

Ifølge Salih bød det seg en anledning til å støtte DNO og «the first movers» da den løpende dialogen mellom KRG og DNO samt Genel Enerji avdekket at begge selskapene hadde behov for mer kapital. De to selskapenes pengebehov ble formidlet mot en bakgrunn der den internasjonale finanskrisen hadde meldt seg og var en realitet, ifølge Salih. Han opplyste at Genel Enerji alene anmodet KRG om et lån på 50 millioner dollar.

– Når slike kriser oppstår går regjeringer inn med enorme beløp, men disse selskapene er ikke kurdiske og KRGs muligheter til å hjelpe var begrenset, poengterte Salih. Deretter forklarte han at KRG så at problemet kunne løses ved at Genel Enerji kjøpte DNOs aksjer.

Dette kjøpet ble gjennomført, men ikke gjennom et lån fra KRG til Genel Enerji. KRG kjøpte aksjeposten i DNO på Genel Enerjis vegne. Deretter ble aksjene satt på konto og senere, etter ønske fra Genel Enerji, solgt gjennom fem transaksjoner.

Gevinsten, 100 millioner kroner, ble overført til Genel Enerji i august i år, alt i samsvar med avtalen med KRG, opplyste seniorrådgiver, dr. Khaled Salih, som gjennomførte mesteparten av pressekonferansen på flytende svensk.