Boligprisene i Norge fortsetter å stige. Fra nyttår til og med august har prisene økt med nesten 16 prosent på landsbasis, viser statistikk fra eiendomsmeglerbransjen.

I Bergen har økningen i samme periode vært på 13,5 prosent.

I august alene økte prisene med 2,9 prosent i Norge, justert for sesongvariasjoner gir det en prisstigning på 0,7 prosent. I Bergen var økningen på tre prosent i august. Det samme var veksten i Hordaland utenom Bergen.

Prisveksten der du bor:

Boligprisene Økning i august (alle boliger) Økning i august (leiligheter) Pris pr kvm. (alle boliger) Pris pr kvm. (leiligheter)
Arna og Åsane 4 % 4 % 22.400 24.500
Bergenhus og Årstad 3 % 2 % 29.400 32.500
Fana og Ytrebygda 3 % 2 % 25.400 27.400
Fyllingsdalen og Laksevåg 3 % 3 % 3 % 22.800 24.400
Snitt Bergen 3 % 3 % 26.000 29.000
Hordaland utenom Bergen 3 % 2 % 21.100 24.600

Korrigert for sesongvariasjoner vil si at tallet er justert i forhold til hvordan prisene utviklet seg i tilsvarende måned tidligere.

Tror veksten stopper

Bjørn Erik Øye i Prognosesenteret er ikke overrasket over det kraftige prishoppet.

– Både mai, juni og juli var prisveksten høyere enn normalt. August er vanligvis en god måned for selgere, med en prisvekst på noen prosent, sånn sett er dette omtrent på normalen, sier Øye.

Til tross for solid økning i august tror han veksten nå vil stoppe opp.

– Vi har lagt til grunn at utviklingen utlover høsten vil bli rimelig flat. Veldig mange av de som satt på gjerdet i fjor høst har handlet gjennom våren og sommeren. Derfor tror vi etterspørselen vil dabbe av utover høsten.

Han forteller at det likevel er stor usikkerhet knyttet til den videre utviklingen i boligmarkedet.

– Det som taler imot er den fortsatt lave renten, at utbudet er så lavt og at det bygges for lite nytt. Den langsiktige tendensen er fortsatt prispress, sier Øye.

– Lav rente gir trygghet

Han peker på to faktorer som har gitt boligkjøperne troen og kjøpeviljen tilbake.

– Rentenedsettelsene og lavere ledighet enn forventet er viktige grunner til at folk har fått tryggheten tilbake. Selv om alle vet at renten skal opp igjen, tror man at den vil ligge på et rimelig lavt nivå i en lengre periode enn før antatt. I tillegg har ikke ledigheten økt like mye som man trodde, sier Øye.

– Overraskende

Ved starten av 2009 trodde salgsleder i Eiendomsmegler Vest, Trond Lorentzen, på en beskjeden oppgang. Der tok han feil.

– Vi er overrasket over den sterke prisveksten så langt i år. Lav rente og lavere ledighet enn forventet har fått boligkjøperne ut på markedet igjen.

Lorentzen tror at prisveksten nå vil flate ut.

– Vi tror på nullvekst i september og for resten av 2009. Det blir spennende å se hvordan valget slår ut på boligmarkedet, det kan påvirke.

Få boliger til salgs

Akkurat nå ligger det 680 boliger ute til salgs i Bergen på finn.no. Han er bekymret for det lave utbudet av boliger.

– Kombinasjonen av at det bygges for lite og at etterspørselen etter boliger øker gir sterkere prispress. Jeg frykter at vi i verste fall kan få en tilsvarende utvikling som sist, med rask prisstigning, for så å få en ny nedgangsperiode.