Skånland sovnet stille inn på Fagertun Sykehjem på Jaren i Gran kommune klokken 11 lørdag formiddag.

Den tidligere sentralbanksjefen ble 85 år gammel.

Skånland var utdannet sosialøkonom, og var foruten sentralbanksjef fra 1985 til 1993 ansatt i Finansdepartementet fra 1952 og nestformann i Norges Banks direksjon fra 1971 til 1985, ifølge snl.no.

Etter at han gikk av som sentralbanksjef var Skånland professor II ved Handelshøyskolen BI fra 1994 og frem til sin avgang i 2003.

Skånland etterlater seg en datter.