— Er det ikke flott med broer, sier Leikanger-ordfører Olav Lunden (Ap) til bt.no.

Sammen med ordførerne i Balestrand og Leikanger har han bedt Statens vegvesen om å se på muligheten for bro over Fjærlandsfjorden. Nå har de fått svar.

Det går an, men det blir dyrt. Veldig dyrt. Statens vegvesen regner med en prislapp på tre milliarder kroner.

De mener en tunnel på 1,6 kilometer på Leikanger-siden og en hengebro der selve spennet er 1400 meter er mest aktuelt.

I dag finnes det ikke så lange hengebroer i Norge. Hardangerbruen blir 1310 meter, men det er også planlagt en hengebro på rundt 1500 meter for E39 Skei-Ålesund.

Den er også utgangspunktet for kostnadsoverslaget i indre Sogn, skriver Firda.

Blant de dårligste veiene

I dag må du ta ferge fra Dragsvik til Hella for å komme over fjorden.

Fjærlandsfjorden er nærmere 1,5 kilometer bred mellom fergekaiene, og bortimot 300 meter dyp.

Statens vegvesen poengterer i et brev til kommunene at de har lagt lite arbeid i den foreløpige vurderingen, og at det kan tenkes andre løsninger.

Får støtte

En eventuell bro vil være et statlig prosjekt, noe fylkesordfører Åshild Kjelsnes (Ap) er glad for.

— Vi har E39 og E16, og på et fylkeskommunalt budsjett ville tre milliarder være tungt å løfte. Men det å jobbe for å bedre infrastrukturen er alltid positivt. Jeg synes det er flott at man løfter blikket utover det som er rundt neste sving, sier Kjelsnes til bt.no.

Også Sogndal, Vik og Luster støtter også det som opprinnelig var Balestrand-ordfører Harald Offerdal (Ap) sin idé.

Allerede i valgkampen i fjor var han og kollegene i Leikanger og Høyanger opptatt av å ruste opp strekningen, som er delvis riksvei 55 og delvis fylkesvei 55.

Like etter nyttår tok de så initiativ til et møte med veivesenet og fylkeskommunen.

Tar minst ti år

Hvis ordførerne skal komme videre med sine store planer, må de gå nye runder med veivesenet og senere Samferdselsdepartementet.

Ordfører Olav Lunden i Leikanger sier at de ikke kan ha noe håp om å få realisert broen i løpet av de ti nærmeste årene.

— Den må inn i transportplanen, og det blir tidligst i 2013. Det vil ta i hvert fall ti år å få bygget broen, men den er clouet for å få kommunen til å henge sammen. Ferge er en hindring på veien. Det viktige er å få utbedret veiene på begge sider, sier Lunden.

Han påpeker at veien mellom Leikanger til Hella er 60 år gammel og en av de dårligste riksveistrekningene i landet.

God ide? Si din mening under:

STORE PLANER: Leikanger-ordfører Olav Lunden. ARKIVFOTO: ODDLEIV APNESETH