— Jeg vil karakterisere dette som et leit og kjedelig tap og et forholdsvis høyt tap, sier Henning Nordgulen, som er direktør for bedriftsmarkedet i Sparebanken Vest, til Aftenbladet.no.

Han sier det er uvanlig for banken å tape penger på utbyggingsprosjekter i det hele tatt.

- Skulle gjerne sett salgssummen høyere

Som Aftenbladet kunne fortelle mandag formiddag, er resten av utbyggingsfeltet på Skadbergbakken nå solgt til Block Watne for 52,5 millioner kroner. Den summen er betydelig lavere enn det som banken og konkursboet hadde håpet på.

Block Watne overtar resten av boligutbyggingen på skandalefeltet Skadbergbakken for 52,5 millioner kroner.

— Vi skulle gjerne sett at salgssummen var høyere, men dette er den summen det var realistisk å oppnå. Det er mange kompliserende forhold her, og da blir verdien lavere enn det man ideelt sett kunne ønske seg. Summen er preget av at dette er et salg etter en konkurs, sier Nordgulen.

Han legger til at han er fornøyd med at en seriøs aktør som Block Watne nå overtar og viderefører prosjektet.

Salg skal innbringe ytterligere 25 millioner

Det er i dag fem boenheter på Skadbergbakken som står tilnærmet ferdige, men som ikke er overtatt av de opprinnelige kjøperne.

Henning Nordgulen forteller at de fem kjøperne er tilbudt å overta boligene til opprinnelig kontraktspris, med fratrekk for litt gjenstående arbeider.

Denne dialogen mellom banken, konkursboet og boligkjøperne er ennå ikke i havn, men banken regner med å få inn 25 millioner kroner på salg av disse boligene.

Burde banken skjønt hvilken vei det bar?

Flere av beboerne på Skadbergbakken har i lang tid stilt seg kritisk til bankens pengebruk og generelle håndtering av utbyggingen på Skadbergbakken. Både direktører og styremedlemmer i banken er nærmest pepret med e-poster med til dels krasse beskrivelser av bankens opptreden.

- Burde dere ikke sett tidligere hva utfallet ville bli, Nordgulen?

— Det vil vi vurdere nærmere og konkludere når den endelige rapporten fra bostyrer foreligger og det er klart hvor mye vi har tapt på dette engasjementet, svarer bankdirektøren.

- Men i oktober 2011 økte dere låneutbetalingen til Skadberg Eiendomsutvikling med over 20 millioner kroner. Burde dere ikke på et såpass sent tidspunkt forstått hvilken vei dette bar?

— På den tiden var vi i en fase der vi forsøkte å sikre verdier og konsolidere prosjektet. Vi må bare konstatere at dét ikke lyktes. Sett i ettertid, når vi taper så mye penger, vil det være ting vi kunne gjort annerledes. Men det er vanskelig å vite om vi kunne tapt 20 millioner mindre, om vi ikke hadde gitt de siste 20 millionene i oktober, svarer Nordgulen.

- I en e-post vi fikk fra banken 10. januar 2012 skriver dere «Sparebanken Vest sitt tapspotensiale i engasjementet anses å være begrenset.» Er et tap på 60-65 millioner, som dere nå selv går ut med, det du vil kalle begrenset?

— Nei, tapet er mer enn begrenset. Kompleksiteten ble mer og mer tydelig nå gjennom forhandlingene med Block Watne. Men i forbindelse med årsregnskapet for 2011 gjorde vi en vurdering av tapspotensialet og satte av over halvparten av det vi nå ser ut til å tape.

Har betalt ut bankgarantier

— Hvordan ser du på bankens forhold til de 14 boligeierne på Skadbergbakken som allerede bor der, og som ikke er omfattet av den ferske avtalen med Block Watne?

— Først og fremst er vi glad for at Block Watne nå vil overta restområdet og sikre framdrift i ferdigstillelse av fellesarealer og infrastruktur. Dette vil være positivt også for disse boligeierne. Våre forpliktelser overfor kjøperne er begrenset til de bankgarantiene vi har stilt på vegne av utbygger. Etter at utbyggerselskapet gikk konkurs i januar, har vi selvfølgelig stilt oss bak disse garantiene og foretatt utbetalinger av bankgarantier etter at kravene er meldt.

- Betyr dette at banken nå anser seg som ferdig med sine forpliktelser i forhold til disse boligeierne?

— Ja, det betyr det, sier Nordgulen.

Henning Nordgulen er direktør for bedriftsmarkedet i Sparebanken Vest.
SPAREBANKEN VEST