Austevoll kommunestyre behandlet saken tirsdag kveld, og et bredt flertall bestående av Høyre, Frp, KrF og Sp stemte for, mens Arbeiderpartiet stemte mot.

— Vi er meget glade for å ha et bredt flertall i ryggen, sier ordfører Helge André Njåstad (Frp) til NHO Service.

Det spesielle er at Austevoll samler både sykehjemsdrift og hjemmebaserte tjenester i én kontrakt.

— For å sikre at kontrakten blir stor nok til at et seriøst firma finner dette interessant vil vi samle sykehjemsdrift og hjemmebaserte tjenester i en kontrakt. Det er viktig at riktig aktør kommer på banen og får mulighet til å kunne rekruttere dyktige medarbeidere og levere høy kvalitet, sier Njåstad.

200 brukere

10. oktober vil oppdraget bli lagt ut på anbud på Doffin. Det inneholder følgende:

  • Drift av sykehjemmet. Austevoll har behov for mellom 44 og 52 sykehjemsplasser.
  • Hjemmehjelp og sykepleie. Det er i dag 107 brukere med hjemmesykepleie og 76 brukere med hjemmehjelp i kommunen.
  • Utrykning til trygghetsalarm: Rundt 80 brukere har denne tjenesten, og de kommuneansatte rykker i dag ut rundt 70 ganger i måneden på slike alarmer.
  • Matombringing. Rundt 50 brukere får i dag levert varm mat i hjemmet.

Totalt er det altså nærmere 200 brukere som vil få en privat tjenesteleverandør i stedet for kommunen. Kvalitet vil telle 60, mens pris vil telle 40 prosent i kontrakten.

— Vi er ganske sikre på at vi nå vil se økt kvalitet innen eldreomsorgen. Å skille forvaltning og drift er viktig for å løfte kommunen. Vi vil også legge til rette for at kommunen skal øke sin kompetanse og bli en mer profesjonell bestiller. Jeg tror mange småkommuner i Norge vil følge med på hva vi skal få til i Austevoll. Våre erfaringer blir viktige fremover, sier Njåstad.

- Kun økonomi

Ingrid Møgster i Austevoll Arbeiderparti er svært skuffet over vedtaket

— Det er veldig trist. Vi har kjempet imot lenge, men fikk altså ikke med oss noen andre. Selv Sp stemte for det, sier hun.

Ap har ingen tro på at konkurranseutsetting gir bedre kvalitet på tjenestene, og sier at det innad i kommunestyret utelukkende ble argumentert med å spare penger.

— Men det er nesten bare lønns- og pensjonsutgifter det er mulig å spare på. Vi frykter at innsparingen vil gå ut over de ansattes rettigheter. Hvem skal de da hente inn for å gjøre jobben? Det blir fort utenlandsk arbeidskraft, sier Møgster.

I vedtaket ligger det inne at de ansatte skal bevare lønnen sin - men bare til neste tarifforhandlinger. Da frykter Ap lønns- og pensjonsdumping.

— De trer beslutningen ned over hodet på folk. Kommunen har ikke fått sjanse til å vise at den kan redusere driften selv, sier Møgster.

Bør alt ut på anbud? Si din mening i feltet under!

FRP-ORDFØRER: Helge André Njåstad
Kyrre Lien