SISTE: Bergen tingrett avviser spørsmålet om å utsette saken. Hovedforhandlingene kan dermed gå i gang uten Drevland eller hans advokat Per Magne Kristiansen.

— Det er ikke forenlig med min oppgave å bli værende her. Jeg må fratre. Det gjør jeg ikke med lett hjerte, sa Kristiansen til retten.

— Jeg vet veldig godt at sakens opplysning dermed ikke vil bli fullstendig, la han til.

Det sa advokat Per Magne Kristiansen onsdag morgen i Bergen tingrett. Kristiansen representerer saksøkte Odd Arild Drevland, som heller ikke onsdag møtte i retten. Selskapet Taxi Vest mener Drevland urettmessig har tatt 2,2 millioner kroner fra dem, pluss renter.

Trang fødsel

Den sivile saken har hatt en trang fødsel. Før helgen ba Drevland via sin advokat, Per Magne Kristiansen, om å få utsatt saken av helsemessige årsaker. Det avviste tingrettsfullmektig Erlend Baldersheim.

JURIDISK SAK: Dommerfullmektig Erlend Baldersheim har fått en sak hvor verken den ene saksøkte eller hans advokat er tilstede i retten.
Marita Aarekol

Søndag anket Drevland saken til lagmannsretten. Drevland møtte selv ikke i retten mandag. Da valgte retten å utsette saken i påvente av anken. Tirsdag avviste Gulating anken.

Da retten fortsatte onsdag, stilte altså heller ikke Drevland. Da sa Per Magne Kristiansen at han hadde fått ordre av sin klient å forlate retten.

Dommeren gav da retten en pause, og vil deretter avgjøre om saken skal gå videre uten Drevland eller hans forsvarer til stede. Drevlands sikkerhetsstiller, forsikringsselskapet AIG, er medsaksøkt.

Taxi Vest har argumentert for at saken skal fortsette, og mener saken kan godt belyses basert blant annet på en rekke politiavhør Drevland har avgitt.

— Ingen annen måte

Drevland risikerer nå en uteblivelsesdom. BT spurte Kristiansen om hans klient ikke ville vært bedre med at hans advokat var til stede i retten.

— Hvorfor skal jeg sitte der som et alibi? Det var ingen annen måte å gjøre dette på, svarte Kristiansen.

- Men du sier du aldri har forlatt en rettssak selv eller kjenner til tilsvarende sak?

— Som regel får man saken utsatt ved sykdom.

Kristiansen har argumentert for at Drevland er for syk til å møte i retten. Likevel har både Bergen tingrett og Gulating lagmannsrett avvist å utsette saken.

Utsettelser på utsettelser

Kravet om utsettelse fra Drevland føyer seg inn i en lang rekke i anledning striden mellom Taxi Vest og Drevland.

  • Mars 2011 : Bergen tingrett har berammet en rettssak mellom Odd A. Drevland og selskapet Taxi Vest. Drevland sier han er syk, og saken utsettes.
  • Oktober 2011 : Ny dato er satt av til rettssaken. Denne blir utsatt etter at Drevland legger frem en legeerklæring hvor en lege på bakgrunn av en telefonsamtale har påvist omgangssyke hos Drevland.
  • November 2011 : Dom faller i saken uten at partene møter i retten. Bakgrunnen er at Drevland innrømmer at han skylder Taxi Vest penger.
  • November 2013 : Tingretten berammer en annen sak i konflikten mellom Taxi Vest og Drevland. Nå krever Taxi Vest å få ut pengene de mener Drevland skylder dem. Saken utsettes fordi Drevland sier han ikke får tilgang til nødvendige dokumenter som politiet har tatt beslag i.
  • Mars 2014 : Retten forsøker på ny. Saken utsettes til 2. februar 2015 igjen fordi Drevland sier han ikke vil få nok tid til å gå gjennom dokumentene som har vært hos politiet.
  • 29. januar 2015 : Fire dager før saken skal opp, ber Drevland om utsettelse. 30. januar avviser tingretten begjæringen.
  • 1. februar: Drevland anker tingrettens avgjørelse. Det fører til at rettssaken utsettes til 4. februar i påvente av anken. Tirsdag 3. februar forkaster lagmannsretten anken.
GIKK: Per Magne Kristiansen (til v.) pakket sammen kort tid etter retten var satt onsdag. Han hadde fått instruks av Odd Drevland om å forlate retten dersom saken ikke ble utsatt. Til høyre advokat Svein Åge Bergset.
Frode Buanes
I RETTEN: Advokat Per Magne Kristiansen (til v.) representerer Odd Drevland, mens advokat Svein Åge Bergset representerer Drevlands ansvarsforsikringsselskap. Her fra Bergen tingrett mandag.