Etter seks veker til havs ligg no 1,3 kilometer med hardangerbru på vêret ved Byfjorden i Stavanger, oppdelt i køyrebaneseksjonar som snart skal løftast på plass i berekablane over Eidfjorden.

— Transporten har gått over all forventning, derfor er fartøyet kome fram noko tidlegare enn rekna med, seier Asbjørn Valen, Statens vegvesen sin leiar for brudelen av Hardangerbru-prosjektet.

12.500 nautiske mil

Lasteskipet "Zen Hua 25" starta si rundt 12.500 nautiske mil (23.150 kilometer) lange ferd frå Shanghai 5. august, og har gått via Suezkanalen og Middelhavet.

Det kinesiske spesialskipet er lasta med 23 brukassar i stål, kvar av dei rundt 60 meter lange, totalvekta er 8500 tonn. I slutten av denne veka forflyttar båten seg inn Hardangerfjorden til Eidfjorden, midt under Hardangerbrua sitt hovudspenn mellom Vallavik i Ulvik og Bu i Ullensvang herad.

Deretter startar opphenginga og samansveisinga av seksjonane, ein etter ein, med den midterste først. Når heile vekta av køyrebanen er plassert, vil toppane av dei mektige, 200 meter høge betongbrutårna retta seg og bli flytta ein meter nærmare kvarandre.

Nordens lengste

Dei kinesiskproduserte stålkassane vil utgjera Nordens lengste hengjebru, med eit hovudspenn på 1310 meter. Brua som opnar for trafikk ein gong i juni neste år, får ei total køyrebanebreidde på 14,5 meter – to løp for bilar, eitt for syklistar og gåande.

Bruseksjonane skal festast med hengjestag i dei to berekablane som var ferdig spunne over fjorden 18. juli. Skipslasta ligg på vent ved Stavanger inntil byggjeplassen i fjorden er klargjort for montering av seksjonane, opplyser Asbjørn Valen. Etter planen går "Zen Hua 25" frå Stavanger onsdag kveld.

Militær eskorte

På grunn av sterk vind måtte MS "Zhen Hua 25" venta fire-fem dagar før det kunne leggja frå kai med hardangerlasta. Deretter har seglasen gått problemfritt, ifølgje Asbjørn Valen i vegvesenet.

Heller ikkje forbi det frykta sjøkapringsområdet Adenbukta før innseglinga til Raudehavet oppstod det vanskar. Her gjekk lasteskipet i konvoi med militære eskortefartøy.

Statens vegvesen melder om fyrverkeri og festivitas utanfor storbyen Shanghai då verkstaden Zhenhua Port Machinery natt til 1. august markerte at bruseksjonane var klare for utskiping. Regionvegsjef Helge Eidsnes var på plass saman med vegvesenets prosjektleiar for Hardangerbrua, Øivind L. Søvik. Også danske MT Højgaard – selskapet som har stålentreprisen på brua – var representert. Ståljobben har ein kostnad på rundt 450 millionar kroner. Kinesarane starta konstruksjonsarbeidet i mars 2010.

Vaktbåt i fjorden

Nærmare 80 mann frå danske MT Højgaard vil vera engasjerte i monteringsarbeidet som startar i slutten av denne veka. Med gode vindforhold kan det heisast opp ein stålseksjon pr dag, slik at heile køyrebanen i løpet av ein månads tid vil koma i sin faste posisjon – opptil 55 meter over sjøflata.

I perioden "Zen Hua 25" blir liggjande i fjorden, blir annan skipstrafikk i området dirigert frå eigne vaktbåtar.

— Det vil bli restriksjonar for større fartøy når seksjonane blir løfta, seier delprosjektleiar Asbjørn Valen.

TREDELT: På 14,5 meter med køyreflate får Hardangerbrua to felt à 4,5 meter til bilar og 3,25 meter til gåande og syklande. Foto: Jan Ove Nygård/Statens vegvesen