Tirsdag kan du gå på visning på denne boligen på Paradis. Bruksarealet er over 200 kvadrat, men de er egentlig ganske ubrukelige, skal vi tro annonsen.

— Det er veldig viktig at folk som vil se på huset ikke prøver å ta seg inn i det, sier megler Per Magne Birkeland hos Kaland & Partners.

Gir rabatt for huset

«Ifølge takstmann er boligen i en så dårlig forfatning at det ikke er sikkerhetsmessig forsvarlig å oppholde seg i, eller i nærheten av denne, da det er fare for at konstruksjoner skal bryte sammen».

Men du får en veldig bra tomt

Megler Per Magne Birkeland

— Det er ganske spesielt å selge en bolig som er i en slik tilstand, sier Birkeland.

Det er ikke første gang han selger gamle, ærverdige villaer. Men det skjer sjelden at prisantydningen (1.750.000) er under taksten for tomten (cirka to millioner).

— Takstmannen har gitt rabatt for huset. Det i seg selv er ganske spesielt.

Risikerer tvangsmulkt

Villaen fra 1926 holder original standard. Med andre ord er den totalskadet av fukt, som er kommet inn gjennom taket.

Spesielle merknader er noe man skal være oppmerksom på når man kjøper bolig. Og det gjelder spesielt i dette tilfellet.

I annonsen gjøres det spesielt oppmerksom på tinglysningen av et pålegg om sikring av byggverk og ilegging av tvangsmulkt.

En ny eier vil måtte sikre bygget for løse deler, samt hindre adgang for uvedkommende. Rådet fra takstmannen er å rive boligen og bygge nytt, men også dette må søkes om til kommunen.

— Men du får en veldig bra tomt, sier Birkeland.