Eiendomsgiganten G.C. Rieber har satt i gang et planarbeid som skal utrede fremtiden for bygningsmassen ytterst på nordsiden av Vågen.

Det gamle fryselageret fra 1954 er i dag tømt for fisk, og frysemaskinene er demontert. Tilbake står 15.500 tomme kvadratmeter i syv etasjer av rå betong, så å si uten vinduer. Men beliggenheten er det vanskelig å slå – med panoramautsikt mot Byfjorden på den ene siden og Bergenhus festning på den andre siden.

— Det er et stort areal som skal rehabiliteres, og kommunen mente at det trengtes en reguleringsplan. Derfor har vi laget et utkast til en slik plan, der vi drøfter de ulike mulighetene, sier Bjart Nygaard, administrerende direktør i G.C. Rieber.

Tror på kontor

Han sier at bedriften i hovedsak seg for seg at bygget vil bli brukt til næring, og da i hovedsak havne- og fiskerirelaterte bedrifter.

— Det kan være mindre produksjon, men mest kontorarbeidsplasser. Bygget blir for dyrt til at det vil svare seg å bruke det til lagervirksomhet lenger, det er dessuten en type virksomhet som man ønsker ut av sentrum, sier Nygaard.

I reguleringsplanen åpnes det for at bygget kan brukes til "blandet formål", deriblant forretninger og hotell.

«Formål som kontor, forretning, tjenesteyting, hotell og turistformål, vil etter vårt syn i større grad styrke og muliggjøre offentlig tilgjengelighet til sjø og bruk av byrom, kunne inkludere cruisebåtturister på en mer velegnet måte enn dagens situasjon gjør, og ikke minst gi grobunn for et aktivt og inviterende område og miljø,» heter det i reguleringsplanen.

— Hotell er en mulighet vi legger inn i planen, men jeg har ikke selv noe særlig tro på det. Det er allerede mange nok hoteller i Bergen, og vi ønsker heller å satse på næringslokaler, sier Nygaard.

Kjent arkitekt

Det som er helt sikkert, er at det må store endringer til i fasaden for at det kan fungere som et moderne kontorbygg. Vinduer må installeres og lys må slippe til på en helt annen måte enn i dag.

— Det skal gjøres i dialog med vernemyndigheter. Det er ømfintlige omgivelser, så fasaden må tilpasses dem. Dessuten er selve bygget tegnet av den kjente arkitekten Per Grieg, sier Nygaard.

Bystyret godkjente planprogrammet for Bontelabo i slutten av september. Deretter kommer en lang prosess før selve reguleringsplanen er på plass. Så langt har en rekke etater og eiere av naboeiendommer uttalt seg om planene.

Skutevikens Vel advarer mot å planlegge noen form for utvidelse av eksisterende bygg eller kaier. Beboerne i Skuteviken ber også om at det planlegges landstrøm til skipene som ligger til kai. I dag plages flere beboere av høylytte aggregater om bord i skipene på nattetid.

Bedre for fotgjengere

En viktig del av planen er å bedre forholdene for fotgjengere og syklister som skal innover mot sentrum. I dag mangler det fortau på den ene siden av veien, og de såkalte terrorgjerdene sperrer for fotgjengere.

— Det er svært mange cruiseturister som beveger seg på området, og det skjer ofte trafikkfarlige situasjoner. Det ønsker vi å gjøre noe med, sier Nygaard.

Bergen og Omland Havnevesen opplyser at de allerede jobber med en løsning som vil bedre situasjonen. Den innebærer at terrorgjerdene flyttes lenger inn på kaien, og får porter som blir åpne når det ikke ligger skip til kai.