Forbipasserende har over lang tid kunne registrere en voldsom aktivitet i området fra Shell-stasjonen og sørover. Et hus er brent ned, flere er revet og knauser sprengt bort.

Resultatet er et gedigent næringsområde, som om noen år vil strekke seg helt bort til Eikås Motorsenter.

Mellom de delvis bortsprengte knausene like ved E39 og nordover mot bensinstasjonen besitter Haukås Handelspark AS en eiendom på 90 mål. Det attraktive arealet er eiet av det Gjelsten-kontrollerte selskapet Profier.

Fortrinnsrett

— Her kommer blant annet Coop Obs Bygg, et stort handelsbygg og flere andre virksomheter, sier prosjektutvikler Gaute Henriksen i Profier.

Det Asker-baserte selskapet, med kontor i Bergen, sikret seg de 90 målene ved blant annet å kjøpe tomteland av Helgesen Tekniske-bygg AS (Htb). Til gjengjeld blir Osterøy-selskapet gitt fortrinn når byggene skal reises.

— Det betyr at på ellers like vilkår vil Htb få byggeoppdragene, sier Henriksen.

Plass til 150 busser

Men det er ikke bare på det planerte området langs hovedveien aktivitetene skjer. Helt inne i dalen, bak en midlertidig enorm steinhaug, har allerede Hordaland fylkeskommunes bussanlegg skutt i været.

— Fra 1. oktober skal Tide Buss leie hele anlegget. Det blir oppstillingsplasser for 150 busser, samt verksted, service, kontorer og sjåførfasiliteter, sier eiendomssjef Helge Haavardtun i fylkeskommunen.

Ikke langt unna har også MAN Last og Buss AS reist sitt bygg.

Steinknuseverk

Det er hektisk aktivitet på den svære byggeplassen. Gravemaskiner flytter jord- og steinmasser, lastebiler kjører i skytteltrafikk og det er etablert et eget steinknuseverk på området.

Arealet som Haukås Handelspark eier, blir planert ut på to nivåer med fem meters høydeforskjell.

— Det gir oss fleksible muligheter ved at vi får direkte inn- og utkjørsel fra både første og andre etasje i det store handelsbygget som kommer. Dessuten vil utbyggingen følge terrenget på en fin måte, sier Gaute Henriksen.

Nye veier på plass

Men det stopper ikke der. Campingplassen, som i dag ligger nær Bergen Travpark, skal flytte alle sine 23 bygg litt vestover – til andre siden av den nye veien som er bygget inne i området.

— Vi regner med å åpne den nye plassen til sommersesongen 2013, opplyser daglig leder Hans Jørgen Tuft i Bergen Camping Park AS.

Den nye innkjørselen og veiene inne i området er for lengst på plass, men forløpig bare for aktørene som jobber der.

Flere næringstomter

Næringsvirksomhet blir det også langs veien sørvestover mot Eikås-banen. Nærmest banen kommer Truck Nor AS, også det et lastebil- og busselskap.

Videre har Haukås Næring AS en 13 mål stor tomt, der de vil reise et bygg på 3000 kvadratmeter.

— Vi er i innspurten i forhandlingene, så vi kan ikke i dag si hvilket selskap som skal inn, sier daglig leder Ståle Simonsen.

Brurås Invest eier tomten ved siden av, men ifølge daglig leder Trygve Djønne er det heller ikke der klart hvem som skal etablere seg.

Vil redde muslingen

Midt opp i all byggeaktiviteten på Haukås er byggeleder Kristian Hammer Opdahl i rådgivningsselskapet Stracon opptatt av en sjelden muslingart, som de prøver å ta vare på.

— Denne ferskvannsmuslingen er faktisk utryddingstruet. Derfor tar vi ukentlige vannprøver og hindrer fysisk skittent vann fra massene å tilflyte det lille vassdraget, sier han.

Kontrasten mellom den svære utbyggingen og den vesle muslingbestanden er unektelig stor.

— Det gjelder å ta vare på både liten og stor, smiler Hammer Opdahl.

Hva synes du om utbyggingen? Si din mening.

MED PÅ LAGET: Administrerende direktør Morten Hansen i Vestafjell (til v.), avdelingsleder Trygve Moberg (Vestafjell), byggeleder Kristian Hammer Opdahl i Stracon og prosjektutvikler Gaute Henriksen i Profier er alle engasjerte i utbyggingen på Haukås.
RUNE MEYER BERENTSEN