Fagarbeidere:

Oljeindustrien tar inn en rekke fagutdannede som lærlinger. Slik kommer du inn:

Videregående skole, ulike studieretninger innen yrkesfag. De som for eksempel vil bli brønnoperatører tar Teknikk og industriell produksjon første året på videregående skole og brønnteknikk andre året, før de går ut i to års læretid (med lærlinglønn i læretiden). I fjor var karaktersnittet for å komme inn på denne utdanningen 4,2 og færre enn hver fjerde søker fikk plass ifølge Opplysningskontoret for oljerelaterte fag. Utdanning i brønnteknikk skjer på fem skoler i Norge, blant annet i Bergen. Velge du elektroutdanning, begynner du med elektrofag i første klasse, og for eksempel automatisering eller produksjons og industriteknikk i andre klasse, før du går to år som lærling.

Fagarbeider med videreutdanning:

Med fagbrev kan du bygge videre, og utdanne deg til ingeniør, geolog og andre jobber som krever høyere utdanning. Det kvalifisere deg til flere jobber på sokkelen:

Noen fagbrev gir direkte adgang til noen universitets- eller høyskoler.

Ett påbyggingsår etter fagbrev gir generell studiekompetanse.

Teknisk fagskole tar to år, og er en selvstendig utdanning – som også gir studiekompetanse for universitet og høyskole.

Universitets— og høyskoleutdanning:

Det er stort behov for ingeniører og andre med høyere utdanning. Veien dit kan å gå via videregående skole, allmennfag:

Velg teoretisk matematikk første år, og realfag i andre og tredje klasse.

Lær mer:

Oljeindustriens Landsforening (OLF) har laget to egne nettside – www.verdensklasse.no og www.utog.no – for deg som vil finne ut mer om hvilken utdanning som leder til hvilke yrker. Her får du detaljert oversikt over hvilke yrker som finnes, hvilke utdanning du må ha for å få jobbene, valgmuligheter for videre utdanning, og kunnskap om hva jobben går ut på.