Den europeiske romorganisasjonen ESA har bestemt seg for at den banebrytende satellitten skal erstattes. Arbeidet med å lage en ny satellitt har foregått i ett år, og om to år skal den skytes opp. Hell i uhell: CryoSat-2 blir mye bedre enn den opprinnelige CryoSat.

Klimadetektiv

Klimaet på Jorden er i ferd med å bli varmere. De fleste forskere mener det skyldes menneskelig påvirkning, men det er vanskeligere å bli enige om hvordan klimaendringene kommer til å bli. Det skyldes i særlig grad at det er vanskelig å måle de mange, mange klimavariablene.

For eksempel minker den store iskappen på Grønland i utbredelse, men den øker i tykkelse flere steder. Lignende usikkerhet er knyttet til dekket av snø og is de fleste steder på Jorden. Derfor ble CryoSat, og nå CryoSat-2, bygget.

Ufattelig nøyaktig

CryoSat-2 har radarer og andre måleinstrumenter som med centimetermargin kan avgjøre endringer i istykkelsen både på havis og landis. Etter tre ås registrering fra sin banehøyde 700 kilometer over bakken kommer CryoSat-2 ifølge ESA til å «...presentere endelig bevis for om trenden går mot redusert isdekke eller ikke.»

Siden is spiller en så stor rolle i Jordens klima, sier ESA ubeskjedent at forståelsen av framtidens klima og havnivå er avhengig av dataene som kommer fra CryoSat-2.

Bedre satellitt

Da den opprinnelige CryoSat styrtet under oppskytning i oktober 2005, rev verdens miljøforskere seg i håret. Mye av grunnlaget for dagens klimadebatt er usikkert. CryoSat skulle gi mange endelige svar.

Når nå CryoSat-2 er i ferd med å bli en realitet, trøster forskerne seg med at dataene kommer til å bli flere og bedre. CryoSat-2 har gjennomgått ikke mindre enn 85 forskjellige forbedringer.

Når satellitten har overvåket verdens isdekke i tre år etter oppskytningen i 2009, kommer mye av dagens klima-usikkerhet til å bli erstattet av visshet.

VAKTBIKKJE: Omtrent slik vil det se ut når miljøsatellitten CryoSat-2 om et par år skal kartlegge isdekkets utbredelse på Jorden. Satellitten kan registrere endringer i istykkelsen på en centimeter. ILLUSTRASJON: ESA / SCANPIX