Det viser tall bt.no har gjennomgått. Fra 2000 til 2010 har 28 mennesker mistet livet på arbeidsplasser som er hjemmehørende i hovedstaden, der Arbeidstilsynet i Oslo fører tilsyn.

På Vestlandet mistet 109 mennesker livet i arbeidsulykker i samme periode. Men det er fordelt på de tre fylkene Rogaland, Hordaland og Sogn og Fjordane. Her var det cirka 500.000 yrkesaktive i 2009, mens tallet for Oslo lå på rundt 300.000.

-Det er ingen tvil om at det skjer flere dødsulykker på arbeidsplasser på Vestlandet enn i Oslo. Dette skyldes sannsynligvis næringsstrukturen. Det har ingenting med geografien å gjøre, sier Ann Solberg Røv i Arbeidstilsynet.

I Oslo mistet 9 av 100.000 livet i arbeidsulykker i tiårsperioden. På Vestlandet var mistet 2 av 10.000 livet i samme periode. Indre Østland var farligst. Her gikk 2,6 liv tapt per 10.000.

Utsatte næringer Røv presiserer at det ikke er helt korrekt å bruke sysselsettingstallene fra 2009 for hele tiårsperioden, men sier at de helt klart gir en indikasjon på hvilke regioner som har hatt flest arbeidsdødsfall.

-Vestlandet har mange verft og industriarbeidsplasser. I tillegg til industrien vet vi at næringene jord— og skogbruk, bygg og anlegg samt transport- og lagerbransjen har flere arbeidsskadedødsfall per ansatt enn andre næringer. I disse fire næringene er det størst risiko for arbeidsskadedødsfall uansett hvor i landet virksomheten ligger, sier Ann Solberg Røv.

- Tragisk når det skjer Kari Anne Birkeland er regiondirektør for Arbeidstilsynet på Vestlandet og fører tilsyn og kontroll på arbeidsplasser i Rogaland, Hordaland og Sogn og Fjordane. Forrige uke omkom to mennesker i arbeidsulykker, en i Bergen og en på Holsnøy. Så langt har tre mennesker mistet livet i arbeidsulykker i 2011.

-Det er tragisk når det skjer, sier hun.

-Hva gjør dere for å forhindre dette?

-Vi arbeider forebyggende både nasjonalt og regionalt. Foran hvert år blir vi enige med de andre tilsynskontorene hvilke satsinger som skal gjøres. Lokalt er vi ute på arbeidsplassene og kontrollerer samt veileder om ulike forebyggende tiltak. Vi arbeider for et godt samarbeid med virksomhetene og bransjer, slik at risikoen for ulykker og skader reduseres, sier hun.

Annen sikkerhetskultur Birkeland sier at det økende antall utenlandske arbeidstagere er en utfordring med tanke på sikkerheten.

-Vi ser det er kommet mennesker til landet som har en annen sikkerhetskultur og et annet språk. Dette tar vi på alvor. Samarbeidet med de seriøse aktørene i de ulike bransjene er godt, men det finnes jo også noen som ikke tar sikkerhet på alvor, sier hun.

I fjor gjennomførte Arbeidstilsynet 504 ulike tilsyn på arbeidsplasser innenfor Bergen kommune. Totalt har tre mennesker mistet livet i arbeidsulykker på Vestlandet så langt i år.