Kjære medarbeider,

Vi skriver til deg som medarbeider i Tollpost Globe, for å orientere mer om bakgrunnen for streiken som har rammet vårt selskap. Vi beklager samtidig den situasjon som er oppstått for deg – enten du er streikende, permitterte eller fortsatt i arbeid.

Vi vil først understreke at dette er en lovlig streik, og at Norsk Transportarbeiderforbund (NTF) har rett til å streike for sine interesser. Forhandlinger og konflikter mellom arbeidstakere og arbeidsgivere, er et av virkemidlene i den norske velferdsmodellen som vi støtter opp under. Derfor er vi, i Tollpost Globe, opptatt av å være ryddige og ha et godt samarbeid med tillitsvalgte og fagforeninger.

Hvem er det som er i streik?

Det er NTF og Logistikk— og transportindustriens landsforening (LTL) som er forhandlingsparter i dette tariffoppgjøret, og som er i konflikt.

Tollpost Globe og speditørbransjen ble, som følge av dette, rammet av konflikt lørdag 15. mai ved at 868 terminalarbeidere ble tatt ut i streik. Etter noen dager varslet NTF opptrapping med ytterligere 782 terminalarbeidere over hele landet fra tirsdag 25. mai.

Hvorfor er det streik?

NTF hevder at streiken skyldes at bransjen driver med ”sosial dumping” knyttet til vikarbruk og omfangsbestemmelser. Vi støtter NTF sin kamp for å belyse sosial dumping, som vi også tar avstand fra. Dette er konkurransevridende for de seriøse i en bransje. NTF har også satt søkelyset på rett til tarifflønn for vikarer, noe vi også synes er viktig.

LTL hevder at NTF etter mekling og en rekke kontaktmøter mellom partene har avvist et nytt tilbud fra LTL (se www.ltl.no for mer informasjon). Tilbudet fra LTL omfatter:

1. Lønnskrav for innleide vikarer

NTF har fått innfridd sitt krav ved at innleide vikarer får samme lønn som egne vikarer og at tillitsvalgte skal få nødvendig informasjon for å kunne kontrollere dette. I Tollpost Globe er dette en etablert praksis, slik at vikarer får lønn etter speditørtariffen og lokale særavtaler.

2. Lønnstillegg

LTL har tilbudt en lønnsøkning på kr 3,- pr time, mot kr 1,50,- pr time som frontfagene i industrien har akseptert.

3. Omfangsbestemmelsen (arbeidsoppgaver for terminalarbeidere)

NTF har krevd en spesifisering av hvilke arbeidsoppgaver som skal være forbeholdt terminalarbeidere under tariffen og ønsker å begrense sjåførenes arbeidsområde, blant annet i forbindelse med lossing og lasting av biler. LTL har kommet med et forslag til omfangsbestemmelse, samt tilbudt seg å delta i et utvalg som skal foreta en detaljert gjennomgang av problemstillinger knyttet til nevnte krav, samt retningslinjer for bruk av utlandssjåfører for å unngå fare for ”sosial dumping”. Dette er avvist av NTF.

Det er omfangsbestemmelsen som er kjernen i konflikten, hvor partene ikke har kommet til enighet.

Hvor lenge varer streiken?

Det er dialog mellom partene, men på det nåværende tidspunkt virker det som om arbeidskonflikten er fastlåst, og at den kan bli langvarig. Dette er beklagelig, fordi vi vet at mange blir berørt av denne streiken.

Hvilke konsekvenser får streiken?

Streiken rammer først og fremst våre egne medarbeidere som får vesentlig reduserte inntekter over en lengre periode. I skrivende stund har vi 277 ansatte i streik, 309 ansatte permittert og 500 sjåfører permittert hos våre leverandører. Vi er også bekymret for mange av våre leverandører (bileiere og sjåfører) som opplever inntektssvikt i en lengre periode. Tollpost Globe taper også på streiken, og vi forventer et økonomisk tap på 2 mill. kr pr. dag så lenge streiken pågår.

Hva skjer fremover?

Vi forstår at streiken har skapt usikkerhet, både for den enkeltes økonomi og arbeidsforhold hos oss. Samtidig har vi, i Tollpost Globe, alltid vist evne og vilje til å håndtere krevende faser og omstillinger. Det skal vi klare denne gangen også.

Vi ser frem til å ta fatt på en normal arbeidsdag, og da er det viktig å legge dette bak seg, se fremover, og utvikle selskapet videre.

Med vennlig hilsen

Robin Olsen

Administrerende direktør