— Jeg går fra en krevende samfunnsoppgave til en annen. Vegvesenet har mange store og viktige oppgaver på dagsorden. Jeg gleder meg veldig, sier Helge Eidsnes til bt.no.

Etter 18 år i Bergen brannvesen begynner han som ny regionvegsjef i Statens vegvesen Region vest.

Sikkerhet

Han vil foreløpig ikke røpe noen konkrete planer for veiene, men trekker frem noen viktige områder.

— Jeg drar jo med meg mye kunnskap om samfunnssikkerhet og beredskap fra brannvesenet. Trafikksikkerhet og rassikring blir viktig. Vi står også overfor et betydelig etterslep på veivedlikehold.

Han trekker også frem utfordringer med luftforurensing i byer, og infrastruktur i distriktene.

Eidsnes tiltrer i stillingen i løpet av sommeren 2011.

- Rerikelse

— Jeg er glad for å kunne presentere Helge Eidsnes som ny regionvegsjef i Region vest. Han er en kapasitet som vil være en berikelse både for Region vest og resten av Vegvesenet, sier vegdirektør Terje Moe Gustavsen.

Helge Eidsnes er utdannet siv.ing fra NTNU. Han har jobbet som prosjektingeniør i Inocean Construction A/S i tillegg til brannsjefstillingen i Bergen brannvesen. Han har også flere eksterne prosjekter både internasjonalt og i Norge.

Hva er viktig å prioritere på veiene i vest? Si din mening.

SIKKERHET: - Jeg drar med meg mye kunnskap om samfunnssikkerhet og beredskap fra brannvesenet, sier Eidsnes.
H�LIEN EINAR